Ködlámpa használata

Ősszel és télen az autósok általában gyakrabban használnak ködfényszórót és ködlámpát. A gépjármű elején lévő speciális világító eszközöket a hivatalos megfogalmazás ködfényszóróként ismeri, míg hátul az azonos funkciójú eszközöket ködlámpának hívjuk.Az időjárási és látási viszonyok kedvezőtlenebbé válásával függ össze a gyakoribb használat de sajnos olyan gépjárművezetőkkel is találkozhatunk, akik a ködfényszórót és a ködlámpát szabálytalanul, indokolatlanul (esetenként megfelelő ismeretek hiányában) kapcsolják be. A közelmúltban sok kolléga megosztotta a Facebookon az alábbi képet, amely a ködfényszórók és ködlámpák használatával kapcsolatos anomáliákra hívja fel a figyelmet.

 

Ez nagyon dicséretes, de sokszor be sem lenne szabad kapcsolni a ködlámpákat! Kettő jogszabály is foglalkozik a ködfényszórók és a hátsó ködlámpa használatának mikéntjével. Az ismertebb a KRESZ:

44. § A forgalomban részt vevő járművek kivilágítása: (4) Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják.

Ez egy elég szűkszavú megfogalmazás, ezért nézzük kicsit bővebben: Hogy mikor indokolt a ködlámpa és ködfényszóró használata, azt a KRESZ nem írja le pontosan. Valószínű ez is oka annak, hogy sokan félreértelmezik a szabályozás lényegét. A jogalkotó konkrét akarata más jogszabályban, a 6/1990 KÖHÉM rendeletben van megfogalmazva meglehetősen egyértelmű módon.

A jogszabály II. fejezete  az alábbiakat írja elő: „5.13. Első ködfényszóró lámpa arra szolgál, hogy köd, hóesés, felhőszakadás, vagy porfelhők esetén javítsa az úttest megvilágítását. 5.14. Hátsó ködfényszóró lámpa arra szolgál, hogy sűrű köd esetén észlelhetőbben jelezze hátrafelé a jármű jelenlétét.”

Az előzőek alapján a ködfényszóró köd, hóesés, felhőszakadás, vagy porfelhő képződése esetén, a hátsó ködlámpa pedig kizárólag köd esetén használható!

Sokan használják úgy a ködlámpát, hogy a helyzetjelző lámpákkal együtt a tompított fényszóró helyett, vagy annak kiváltására kapcsolják be. Ez azért is tűnik logikusnak, mert a ködfényszórónak nagyobb a megengedett fényereje. A tompítottnak 0,7 lux, a ködfényszórónak 1 lux lehet azonos körülmények esetén. Ebből viszont az is következik, hogy nemcsak az úttestet világítja meg jobban, de jobban is vakít!

A másik nem annyira közismert jogszabály a már idézett 6/1990 KÖHÉM rendelet, amelyet „műszaki KRESZ”  néven is szoktunk emlegetni. Ez pontosan leírja többek között a ködfényszórókra és a hátsó ködlámpákra vonatkozó előírásokat is.

A világító és fényjelző berendezések alkalmazására és működésére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

37. § (1) *  A járművön csak olyan fajta, olyan színű, oly módon elhelyezett és annyi világító-, illetőleg fényjelző berendezést szabad alkalmazni, amilyent és amennyit a rendelet előír vagy megenged. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az olyan világítóberendezésekre, amelyeknek a fénye a jármű üzemszerű használata során kívülről sem közvetlenül, sem közvetve nem látható (pl. csomagtér-megvilágító lámpa, szerelőlámpa), továbbá azokra a világító-, illetőleg fényjelző berendezésekre, amelyeket a világító- és fényjelző berendezések elhelyezése tekintetében jóváhagyási jellel *  ellátott járműveken gyárilag helyeztek el.

Tompított fényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

 • a) gépkocsi, mezőgazdasági vontató, motoros tricikli és lassú jármű esetében 2 db,
 • b) oldalkocsi nélküli, illetőleg oldalkocsis motorkerékpár esetében 1 db,
 • c) 1,30 méternél nem szélesebb motoros tricikli és lassú jármű esetében elegendő 1 db.

(2)135 A tompított fényszórónak aszimmetrikus kivitelűnek kell lennie, a motorkerékpár tompított fényszórója azonban szimmetrikus kivitelű is lehet.

(3) A tompított fényszórónak - anélkül, hogy a szembejövő jármű vezetőjét vakítaná - az út felületét a jármű előtt sötétben, tiszta időben legalább 40 méter - mezőgazdasági vontató és lassú jármű előtt legalább 30 méter távolságon meg kell világítania. A megvilágítás a tompított fényszóró középpontján átmenő vízszintes síkban és e felett a járműtől 25 méter távolságban

 • a) aszimmetrikus tompított fényszóró esetében  0,7 luxnál,      
 • b) szimmetrikus tompított fényszóró esetében 1 luxnál   több nem lehet. A tompított fényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.

Tompított fényszóróra vonatkozó további műszaki feltételek

44. § (1)136 A járműre csak jóváhagyási jellel ellátott tompított fényszórót szabad felszerelni. A jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése során - a tompított fényszóró által biztosított megvilágítási kép vizsgálata alapján - e rendelkezés alól a közlekedési hatóság felmentést adhat. 

(2) A tompított fényszórót az oldalkocsi nélküli motorkerékpáron és az oldalkocsis motorkerékpáron a motorkerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjában gépkocsin és motoros triciklin úgy kell elhelyezni, hogy a tompított fényszóró átvilágított felületének a külső széle a jármű legszélső pontjától 0,40 méternél távolabb, a két tompított fényszóró átvilágított felületének a belső szélei egymáshoz 0,60 méternél közelebb nem lehetnek. Az olyan motoros triciklin és lassú járművön, amelyen egy tompított fényszóró van felszerelve, a tompított fényszóró átvilágított felületének a bal széle a jármű bal oldali legszélső pontjától 0,40 méternél távolabb nem lehet.

(3) A tompított fényszóró átvilágított felületének az alsó széle az úttest szintjéhez 0,50 méternél közelebb, az átvilágított felület felső széle az úttest szintjétől 1,20 méternél távolabb nem lehet. Mezőgazdasági vontató és lassú jármű esetében - ha a jármű szerkezeti kialakítása ezt szükségessé teszi - a tompított fényszóró átvilágított felületének a felső széle az úttest szintjétől legfeljebb 1,50 méter távolságra lehet.

(4) A 42. § (3) bekezdésének a rendelkezése értelemszerűen irányadó a tompított fényszóróra is.

(5) A tompított fényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e fényszóró csak a helyzetjelző lámpákkal együtt, illetőleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelző lámpákat már bekapcsolták. A távolsági fényszóróról a tompított fényszóróra való átkapcsoláskor - a rendelet 42. § (5) bekezdésében említett esetet kivéve - a távolsági fényszórók nem világíthatnak.

(6) A tompított fényszóró - a motorkerékpár tompított fényszóróját kivéve - a kormányzott kerékkel együtt nem fordulhat el.

(7) Ha a személygépkocsi terhelési állapotának megváltoztatásakor a tompított fényszóró rendeletben előírt beállítási értéke másként nem tartható, a fényszórónak szerszám használata nélkül átállíthatónak kell lennie.

Távolsági fényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

41. § (1) Távolsági fényszóróval minden gépjárművet fel kell szerelni. A járműre felszerelendő távolsági fényszórók száma:

 • a) a gépkocsi esetében 2 vagy 4 db,  
 • b) oldalkocsi nélküli, illetőleg oldalkocsis motorkerékpár esetében 1 db,   
 • c) motoros tricikli esetében     2 vagy 4 db,- ha 1,30 méternél nem szélesebb elegendő 1 db

(2) A motoros triciklire a távolsági fényszórót legkésőbb 1992. évi július hó 31. napjáig kell felszerelni. (3) Távolsági fényszóróval fel szabad szerelni a mezőgazdasági vontatót és a lassú járművet is. A járműre felszerelhető távolsági fényszórók száma:

 • a) mezőgazdasági vontató és lassú jármű esetében  2 db,   
 • b) 1,30 méternél nem szélesebb lassú jármű esetében elegendő  1 db.   

(4) A távolsági fényszórónak az út felületét a jármű előtt sötétben, tiszta időben legalább 100 méter távolságon meg kell világítania úgy, hogy e távolságban a megvilágítás a távolsági fényszóró középpontjának magasságában 1 luxnál kevesebb nem lehet. A távolsági fényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.

Távolsági fényszóróra vonatkozó további műszaki feltételek

42. § (1) Járműre csak jóváhagyási jellel ellátott távolsági fényszórót szabad felszerelni.

(2) A motorkerékpáron - kivéve a motoros triciklit - a távolsági fényszórót úgy kell elhelyezni, hogy az átvilágított felületének széle 100 milliméternél ne legyen távolabb a tompított fényszóró átvilágított felületének szélétől. Egyéb járművön pedig a távolsági fényszóró átvilágított felületének külső széle nem lehet kijjebb, mint a tompított fényszóró átvilágított felületének a külső széle. 

(3) Ha a járművön olyan, munka végzésére szolgáló berendezés van, amelynek működését a szabályosan felszerelt távolsági fényszóró akadályozná, vagy amely a szabályosan felszerelt távolsági fényszóró fényét takarná, alkalmazhatók olyan távolsági fényszórók, amelyek nincsenek a járműre felszerelve, hanem - a közúti közlekedésben való részvétel idejére - kitűzhetők. A kitűzhető távolsági fényszóró rögzítőszerkezetének - külön beállítás nélkül - biztosítania kell a fényszóróra a rendeletben meghatározott megvilágítási (beállítási) előírások teljesülését.

(4) A távolsági fényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a fényszóró csak a helyzetjelző lámpákkal együtt, illetőleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelző lámpákat már bekapcsolták.

(5) A távolsági fényszóróhoz alkalmazható olyan elektromos kapcsolás is, amellyel a távolsági fényszóró minden más világító és fényjelző berendezéstől függetlenül - a kapcsoló működtetésének az időtartamára - bekapcsolható; e kapcsoló elengedésekor a távolsági fényszórónak ki kell aludnia.

(6) A távolsági fényszóró - a motorkerékpár távolsági fényszóróját kivéve - a kormányzott kerékkel együtt nem fordulhat el. Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki, hogy a 4 db távolsági fényszóróval ellátott gépkocsi távolsági fényszóróiból 2 db a kormányzott kerékkel együtt elforduljon.

Ködfényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

45. § (1) Ködfényszóróval minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel szabad szerelni.A járműre felszerelhető ködfényszórók száma:

 • a) gépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és motoros tricikli esetén 2 db,   
 • b) oldalkocsi nélküli, illetőleg oldalkocsis motorkerékpár esetében 1 db,   
 • c) 1,30 méternél nem szélesebb motoros tricikli és lassú jármű esetében elegendő  1db

(2) A ködfényszóró által adott megvilágítás a ködfényszóró középpontján átmenő vízszintes síkban és e felett a járműtől 25 méter távolságban 1 luxnál több nem lehet. A ködfényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.

Ködfényszóróra vonatkozó további műszaki feltételek

46. § (1) Járműre csak jóváhagyási jellel ellátott ködfényszórót szabad felszerelni.

(2) A ködfényszóró átvilágított felületének alsó széle az úttest szintjéhez, 0,25 méternél közelebb, az átvilágított felület felső, a tompított fényszóró átvilágított felületének a felső szélénél magasabban, az átvilágított felület külső széle pedig gépkocsin és motoros triciklin a jármű legkülső pontjától, 0,40 méternél távolabb nem lehet. A motorkerékpár ködfényszóróját úgy kell elhelyezni, hogy optikai tengelye a motorkerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjába essen, vagy ha így nem helyezhető el, az átvilágított felületének ehhez a síkhoz legközelebbi pontja a motorkerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjától legfeljebb 0,25 méterre legyen. Az olyan motoros triciklin, amelyre csak egy ködfényszórót szereltek, a ködfényszóró átvilágított felületének a bal széle a jármű bal oldali legszélső pontjától 0,40 méternél távolabb nem lehet.

(3) A ködfényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e fényszóró csak a helyzetjelző lámpákkal együtt, illetőleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelző lámpákat már bekapcsolták.

(4) A ködfényszóró - kivéve a motorkerékpár ködfényszóróját - a kormányzott kerékkel együtt nem fordulhat el.

Tehát a KRESZ-t és a „műszaki KRESZ”-t együttesen kell alkalmaznunk. A lényeg az, hogy a hátsó ködlámpát csak sűrű ködben szabad bekapcsolnunk a láthatóságunk növelése céljából, minden más esetben tilos a használata!

Az első ködfényszórókat pedig csak köd, hóesés, felhőszakadás, vagy porfelhők esetén szabad fölkapcsolni, hogy mi jobban lássuk az utat.

Szabó Nelli / Kis András  2015.12.29