AETR, vagy 561? Mikor, melyiket kell alkalmazni?

Az AETR:  egy rövidítés, Francia mozaikszó: Accord Européen Transports Routiers.A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás. Genfben, 1970. július 1-én jött létre, hazánkban a 2001.évi IX. törvény hirdette ki. 2001. évi IX. törvény

A következő országokban kell alkalmazni:

 • Albánia
 • Azerbajdzsán
 • Beloruszia
 • Bosznia-Hercegovina
 • Grúzia
 • Macedónia
 • Moldávia
 • Montenegro
 • Oroszország
 • Örményország
 • Szerbia
 • Törökország
 • Ukrajna

Abban az esetben, ha a fent említett országok valamelyikéből indul a fuvar, vagy csak érinti azok valamelyikét, akkor a teljes útra az AETR szabályait kell alkalmazni. Az 561-es rendeletet pedig az EU 28 tagállamában, valamint Svájcban, Lichtensteinben, Izlandon és Norvégiában kell alkalmazni

561/2006/EK rendelet                                                        2. cikk

 • (1)  Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozik:
 • a) áruszállítás esetében, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege pótkocsival vagy félpótkocsival meghaladja a 3,5 tonnát, vagy
 • b) személyszállítás esetében, ha a személyszállítást végző jármű eredeti építése vagy állandó átalakítása folytán a járművezetővel együtt 9-nél több személy szállítására alkalmas és erre a célra szolgál.
 • (2)  Ez a rendelet a jármű nyilvántartásba vételének helyétől függetlenül a következő területeken végzett közúti fuvarozás esetén alkalmazandó:
 • a) kizárólag a Közösségen belül; vagy
 • b) a Közösség, Svájc és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró országok között.
 • (3)  Az AETR ezen rendelet helyett továbbra is alkalmazandó a részben a (2) bekezdésben említett területeken kívül folytatott nemzetközi közúti szállítási tevékenységekre:
 • a) a Közösségben vagy az AETR szerződéses tagországaiban nyilvántartott járművek esetében a teljes útra;
 • b) olyan harmadik országban nyilvántartott járművek esetében, mely nem szerződéses tagja az AETR-nek, az útnak csak azon részén, mely a Közösség vagy az AETR szerződéses tagországainak területén vezet át.

Az AETR rendelkezéseit összhangba kell hozni ezen rendelet rendelkezéseivel, azért, hogy ezen rendelet fő rendelkezései az AETR-en keresztül vonatkozzanak az ilyen járművekre, az útnak a Közösség területén megtett bármely szakaszán.

EU tagállamok (csatlakozásuk éve)

Az Európai Gazdasági Térség tagállamai (EGT) Az alábbi országok tagjai az Európai Gazdasági Térségnek (EGT):

 • Az Európai Unió tagállama:
  • Ausztria
  • Belgium
  • Bulgária
  • Ciprus
  • Csehország
  • Dánia
  • Egyesült Királyság
  • Észtország
  • Finnország
  • Franciaország
  • Görögország
  • Hollandia
  • Horvátország
  • Írország
  • Lengyelország
  • Lettország
  • Litvánia
  • Luxemburg
  • Magyarország
  • Málta
  • Németország
  • Olaszország
  • Portugália
  • Románia
  • Spanyolország
  • Svédország
  • Szlovákia
  • Szlovénia
 • az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam,
  • Izland
  • Liechtenstein
  • Norvégia
 • Svájc, amely ugyan nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek, de az Európai Közösséggel és a tagállamokkal kötött szerződés alapján a személyek szabad mozgása vonatkozásában azonos jogállású.

Az AETR és az 561-es rendeletet folyamatosan "harmonizálják", de még apró különbségek mindig vannak a 2 szabályozás között. Gyakorlatilag az 561-es a "szigorúbb", tehát ha annak a szabályait tartod be, nem lehet nagy bajod!

De van egy fontos különbség a "4kezesek" esetén!

Az 561-es megengedi az úgynevezett "forró csákányváltást", tehát a két gépkocsivezető teljesen szabályosan váltja egymást 3-4 óránként úgy, hogy közben NEM tart 45 perc megszakítást. Az AETR ezt nem engedi! Ott csak az 1. váltás lehet "forró váltás", és amikor a 2. gépkocsivezető is levezette a 4,5 órát, kell tartani egy 45 perces megszakítást!

Ezt fontos figyelembe venni pl egy olyan fuvarfeladatnál, ahol Görögországból Szerbia érintésével jövünk haza! Szerbia érintése esetén AETR szabályok, Bulgárián és Románián keresztül viszont 561 rendelet szerint kell a munkánkat végezni.

Uniós tagállamok: Belgium (B), Bulgária (BLG), Cseh Köztársaság (CZ), Dánia (DK), Horvátország (HR),Németország (D), Észtország (EST), Írország (IRL), Görögország (GR), Spanyolország (E), Franciaország (F), Olaszország (I), Ciprus (CY), Lettország (LV), Litvánia (LT), Luxemburg (L), Magyarország (H), Málta (M), Hollandia (NL), Ausztria (A), Lengyelország (PL), Portugália (P), Románia (RO), Szlovénia (SL), Szlovákia (SK), Finnország (SF), Svédország (S), Egyesült Királyság (GB).
EGT-tagországok: Tagállamok + Liechtenstein (FL), Izland (IS) és Norvégia (N).
Az AETR-megállapodást aláíró országok: Minden uniós tagállam + minden EGT-tagország (Izland kivételével) + Albánia (AL), Andorra (AD), Azerbajdzsán (AZ), Bosznia-Hercegovina (BA), Fehéroroszország (BY), Grúzia (GE),  Kazahsztán (KZ), Macedónia (MK), Moldova (MD), Monaco (MC), Montenegró (MNE), Oroszország (SU), Örményország (AM), San Marino (SM), Szerbia (SRB), Tádzsikisztán (TJ), Törökország (TR), Türkmenisztán (TM), Ukrajna (UA), Üzbegisztán (UZ) + Svájc (CH).
Egyéb: Svájc (CH) az AETR-megállapodás aláírója és bár nem uniós tagállam, betartja az 561/2006/EK rendelet előírásait.
 

Kis András / 2014.12.13.