CEMT engedély

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports: Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája. CEMT: az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciája, amely egy 1953-ban megalakult kormányközi szervezet. A CEMT egyezményről az  56/2005. (VII.7.) GKM rendelet   szól. A CEMT engedélyt azok használják, akik az unión kívülre, de CEMT országba fuvaroznak.

Mi az a CEMT okmány?

Az európai közlekedési miniszterek még a 90-es évek elején állapodtak meg a fuvarozás feltételeinek megkönnyítéséről. A megállapodásnak az a lényege, hogy az egyezményhez csatlakozó országok fuvarozói adott időtartamra szóló engedély alapján, de ezen belül korlátlanul fuvarozhatnak egymás országába. Ilyen engedélyt kell ma annak kiváltania, aki külföldre, de nem EU-tagállamba akar fuvarozni: például Ukrajnába, Szerbiába, Bosznia-Hercegovinába, Montenegróba, vagy Törökországba, észak felé Norvégiába. Oroszországban viszont ez már nem érvényes, mert nem tagja az egyezménynek. Az engedélyt az NKH adja ki éves díj alapján. Magyarországon kétféle engedélyt adnak ki: egy egész évre szólót (ez zöld színű) és egy rövid távra, 30 napra érvényeset (ez sárga). Az érvényességi idején belül az engedély korlátlan számú fuvarozásra jogosít, de legalább minden negyedik rakott járat után a kocsinak vissza kell térnie saját országába (pontosan: az itthonról induló első út után 3 rakott járat végezhető). Ha ezt a fuvarozó megsérti, akkor megbírságolják.

Az engedélyben azt is megjelölhetik, hogy milyen típusú autókkal lehet az engedély birtokában fuvarozni. Például, ha az engedélyen egy zöld színű pecséten V jel szerepel, az azt jelenti, hogy csak Euro 5-ös vagy korszerűbb autóval használható ez a fuvarozási engedély.

Az engedély nem autóra, hanem a vállalkozás nevére szól. Egyszerre viszont csak egy autóra lehet felhasználni. A papírt a fuvarozónak a kocsiban kell tartania. A megtett utakról részletes fuvarnaplót kell vezetni.

Az új szabályok szerint nemzetközi fuvarozás vagy saját számlás szállítás esetén a sofőr köteles a határátlépést feltüntetni a CEMT fuvarnaplóban. Pontosan, nap, óra, perc részletességgel fel kell jegyezni a kilépés vagy belépés idejét és a kilométeróra állását. Ezt egyelőre kézzel kell felírni. A rendelet szerint lehetséges, hogy ezt a későbbiekben egy gépi megoldás váltja majd fel (pl. egy bélyegzőautomata), de ennek még nincs meg a technikája.

A CEMT engedélyt a felrakás vagy lerakodás helyén be kell mutatni a felrakónak, vagy az áru átvevőjének. Az engedélyt a felrakónak és a címzettnek is meg kell vizsgálnia. Néznie kell, hogy érvényes-e, ténylegesen a fuvart végző vállalkozás nevére szól-e, és megfelel-e az adott feladatnak. Például azt is meg kell vizsgálnia, hogy egy V-ös engedéllyel tényleg Euro 5-ös kocsi érkezett-e.

Ha az engedély nincs meg, vagy hiányos, nem megfelelő az adott feladathoz, akkor a felrakó (vagy lerakó) ezt azonnal köteles bejelenteni vagy az NKH-nak, vagy a rendőrségnek, vámhatóságnak. A három közül bármelyik hatóság kijöhet a helyszínre, s alaposan ellenőrizheti a gyanússá vált fuvarozót. Ha a felrakó rakodás előtt, vagy közben veszi észre, hogy nincsenek rendben a papírok, akkor az áru felrakását meg is tilthatja.

Az ellenőrzés után a felrakónak és a lerakónak is a rakodás pontos idejét (nap, óra, perc) és a kilométeróra állását be kell írnia a CEMT fuvarnaplóba. Utána a naplóról és az engedélyről fénymásolatot kell készítenie, amit a fuvarlevélhez csatolva egy évig meg kell őriznie.

A bírságrendeletet is kiegészítették a CEMT engedélyek hiányára vonatkozó részekkel. Ha nincs engedély, vagy érvénytelen, akkor 300 ezer forintot kell fizetni. Ha az engedélyt a sofőr rosszul használja, pontatlanul tölti ki, akkor a sofőrt büntetik meg 150 ezer forintra. Ha pedig a felrakó, vagy a lerakó nem tesz eleget az ellenőrzési követelménynek, nem tölti ki, nem másolja le és nem őrzi meg egy évig a dokumentumokat, akkor a felrakást végző vállalkozást (vagy az ellenőrzést megtagadó sofőrt) büntethetik meg 300 ezer forintra.

Az intézkedésnek az a célja, hogy a hazai fuvarozókat védje a szabályokat be nem tartó külföldi fuvarozóktól. Legtöbben azt használják ki, hogy a uniós tagként Magyarország már nem ellenőrzi egyenként a határon be- és kilépőket. Így meg tudják tenni, hogy az egyszer használható engedélyekkel is többször vállalnak fuvarfeladatot. Ezzel szívják el a lehetséges megbízásokat a hazai vállalkozások elől.

Mivel az uniós szabályok miatt a határellenőrzéseket szigorítani nem lehet, a fel- és lerakodások alaposabb ellenőrzése lehet a megfelelő módszer a feketefuvarozók kiszűrésére. Ez az a pont, ahol az autó biztosan megáll, s van mód a papírok ellenőrzésére. Az intézkedés részben a közúti árufuvarozók egyesülete, az MKFE kezdeményezésére került bele a rendeletbe.

Forrás: Nit Hungary, Fuvarlevél


Az Európai Unió tagállamain kívüli államban magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott autóbusz, tehergépkocsi és nyergesvontató (járműszerelvény) a kétoldalú nemzetközi szerződésekben meghatározott engedéllyel, vagy a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott és az illetékes magyar hatóság által kiadott engedéllyel (a továbbiakban: CEMT engedély) közlekedhet.

 • A CEMT engedélyeket az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal adja ki. Minden, a magyar közlekedési hatóság által kiadott, a közúti árufuvarozás végzésére jogosító engedély az illetékes szakmai érdekképviselet javaslatára visszavonható.
 • A CEMT multilaterális engedélyek használatának feltételeit és követelményeit részletesen a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet hatályos szövege tartalmazza.
 • A CEMT engedélyek díját, a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet rendelet tartalmazza.

CEMT jelentés

A CEMT engedélyek használatáról - mind az éves, mind pedig a havi tördelésű engedélyek esetében - meghatározott időszakonként jelentést kell készíteni és eljuttatni az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Jármű Módszertani Főosztály részére.


A CEMT engedélyek olyan multilaterális engedélyek, amelyek feljogosítják a CEMT tagországokban működő fuvarozó vállalkozásokat arra, hogy nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytassanak egy meghatározott kvóta-rendszer alapján, és ennek keretében fuvarozási műveleteket teljesítsenek:a CEMT tagországok között és tranzit-forgalomban egy vagy több CEMT tagország területén keresztül, valamely CEMT tagországban nyilvántartásba vett járművel.

 • Az éves engedélyek zöld színűek, egy naptári évre (január 1-től december 31-ig) érvényesek, a rövidtávra szóló engedélyek érvényessége 30 nap, színük sárga és „rövidtávra érvényes engedély” bélyegzéssel vannak ellátva.
 • A CEMT engedélyeket és a fuvarnaplókat a fuvarozó vállalkozás bejegyzésének helye szerinti CEMT tagország illetékes hatósága (Nemzeti Közlekedési Hatóság) adja ki az adott ország által meghatározott előírásokkal és követelményekkel összhangban.
 • CEMT engedélyt az a fuvarozó vállalkozás kaphat, az egyes tagországokban meghatározott követelmények függvényében, amely részére az illetékes közlekedési hatóság közúti árufuvarozási tevékenység végzésére feljogosító engedélyt adott ki.
 • A CEMT ezeket az engedélyeket díjmentesen bocsátja a tagországok rendelkezésére. Ezért a fuvarozók által a CEMT engedélyekért fizetendő díjakat kizárólag a tagországok határozzák meg nemzeti jogszabályaikkal összhangban.
 • A CEMT multilaterális engedélyek használatának feltételeit és követelményeit részletesen a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott rendelet hatályos szövege tartalmazza.
 • Az engedélyek árvényesítése a műszaki vizsgálat elvégzésének keretében az eljárás során a műszaki vizsgát követően történik.

Tagország: a CEMT engedélyrendszerben részt vevő ország. 2009. január 1-jén az alábbi országok tagjai a kvótarendszernek: Albánia, Azerbajdzsán, Ausztria, Belorusszia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Németország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Moldávia, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Montenegró, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna.

 • Harmadik ország: olyan ország, amely nem tagja a CEMT kvótarendszernek.
 • Bejegyzési ország: az az ország, ahol a jármű nyilvántartásba vételre került. Ez a jármű rendszámán is szerepel.

A NiT Hungary honlapján találtam egy cikket, amely még az uniós csatlakozásunk előtt íródott. Olvasásakor ezt vegyétek figyelembe: 

A hazai nemzetközi közúti árufuvarozók immár több, mint egy évtizede használják a többoldalú (multilaterális) CEMT engedélyeket. Magyarország 1991. December 3. Óta tagja a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciájának. Belépésünk legfőbb indoka éppen az volt, hogy a magyar fuvarozók is részesüljenek a szervezet által kibocsátott engedélyek adta előnyökből, azaz a tagállamok közötti szabad fuvarozás lehetőségéből.

Az egyes tagállamok számára juttatott engedélyek száma szoros összefüggésben van az azokat használó járművek korszerűségével, azzal a bizonyos EURO-s besorolással. A közlekedési miniszterek ugyanis a környezetvédelem és a forgalombiztonság érdekében az egyes országok számára átadott engedélyek alapmennyiségét megsokszorozzák a besorolás függvényében. Euro 3-as járművek esetében a szorzószám hatszoros! A CEMT engedélyek rendszere által adott lehetőségeket akkor használja ki a legjobban egy tagállam, ha a legkorszerűbb járművek számára adja csak ki azokat. Az elemzések azt mutatják, hogy az EU-hoz csatlakozó országokban, illetve a Szovjetunió utódállamaiban növekedett a legjobban az EURO 3-as járművek száma.

Ebből a tendenciából mindenekelőtt arra kell következtetünk, hogy a CEMT engedélyek elsősorban a bilaterális kontingensek kiegészítésére szolgáltak és szolgálnak a jövőben is. Különösképpen érvényes ez a megállapítás Ausztria és Olaszország esetére, amely országok tudvalévően szűkmarkúak a kétoldalú engedélykeretek megállapításában. Meg kell jegyeznünk, hogy ez a korlátozó magatartás a CEMT engedélyek esetében is megmaradt, és erre a két országra nem használható a nemzeti kontingens teljessége, csak azok, amelyekre ez a tény fel van jegyez. Az igazság kedvéért ehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy ezen országok fuvarozói számára természetesen szintén csak korlátozott számban áll rendelkezésre CEMT engedély. (Csupán megemlítjük, hogy Görögország is ebbe a csoportba tartozik, de ez a reláció sohasem szerepelt fuvarozóink kiemelt viszonylatai között.)

A fentebb említett tendenciából adódó másik következtetés visz közelebb a magyar fuvarozók EU-csatlakozás utáni helyzetéhez. A 25 tagállam közötti szabad fuvarozást lehetővé tevő közösségi engedély vagy licenc a piac túlnyomó részén feleslegessé teszi a CEMT engedélyek használatát annál is inkább, mivel a járművek korszerűségének foka nem játszik abban szerepet.

Régi és új szabályok a CEMT engedélyek használatában:

Szakítsuk meg az előző gondolatmenetet, mivel sohasem árt áttekinteni a "szabálykönyvet", amit egyébként Kézikönyvnek nevez a szakma, az ellenőrző hatóságokat is ideértve. A CEMT engedély önmagában nem használható. Ahhoz mindenek előtt tartozik egy fuvarnapló, amely 2004. Január 1-től új formát kap, ugyanis 2x52 lap (minden hétre egy) lesz benne. A kitöltés módja változatlan. A kitéphető példányokat kell havonta megküldeni a Közlekedési Főfelügyeletnek, a naplóban maradnak viszont a tőpéldányok.

A tőpéldányok egymásutánját vizsgálva két dolgot ellenőriznek az arra feljogosított hatóságok: betartotta-e a fuvarozó azt a szabályt, hogy az engedélynek az áru felrakásától a lerakásig a járművön kell lennie? Megsértette-e az ún. 6 hetes szabályt?

A 6 hetes szabályt a CEMT Miniszterek Tanácsa 1 éves kísérleti időszakra vezette be.

Lényege: a CEMT engedéllyel 6 hétnél tovább nem lehet tartózkodni egyfolytában a bejegyzési ország területén kívül. A 6. Hét végén a járműnek vissza kell térnie a bejegyzési országba. Az ukrán kamion tehát például 6 hétig fuvarozhat az EU tagállamai között ezzel az engedéllyel, de a 42. Napon már ukrán rendeltetésű áruval hazafelé kell tartania, különben az engedélye ideiglenesen elveszti érvényességét, és a jármű útját csak a kétoldalú egyezmények alapján biztosíto tt közlekedési engedéllyel folytathatja. Persze a magyar fuvarozó járművének is vissza kell térnie a 42. Napon, ha addig csak EU-orosz viszonylatban közlekedett CEMT engedéllyel a teljes út hosszán.

A magyar fuvarozók számára a 6 hetes szabály csak látszatra jelenthet kötöttséget a csatlakozás után. Addig, azaz május 1-ig viszont figyelni kell rá! A mi fuvarozóink az Európai Közösség országai között szabadon fuvaroznak majd a közösségi engedély birtokában.

Az új szabály csak akkor vonatkozik rájuk, ha CEMT engedéllyel a tőlünk keletre fekvő országok között forogna a hazai fuvarozó, azaz például Oroszország, Ukrajna és Belorusszia között pörögve. Ennek a valószínűsége feltételezésünk szerint igen csekély. De ha mégis, úgy a 6 hetes szabály betartására oda kell figyelni!

A kísérleti év tapasztalatai alapján hozza meg a Miniszterek Tanács a végső döntést. A döntés-előkészítéshez hozzá tartozik az engedélyt kezelő hatóságok kéthavonta a CEMT Titkárságra küldött jelentése. A jelentéshez viszont az engedélyhasználóknak egyszerű statisztikai összesítéseket kell mellékelniük a fuvarnapló visszaküldött lapjaihoz. Erről a Közlekedési Főfelügyelet ad tájékoztatást.

Változatlanul érvényben maradnak azon szabályok, amelyek a járművek műszaki dokumentumaira vonatkoznak. EURO 3-as járművek esetében egy 6/A jelű papír a zaj- és károsanyag-kibocsátásról, a 6/B jelű papír a jármű biztonsági előírásoknak való megfeleléséről, ugyanez a pótkocsi vonatkozásában 7. jellel ellátva, és végül az időszakos műszaki vizsgálatról szóló igazolás (8.). Ez utóbbit évente rendszeresen meg kell újítani.

A fuvarozók kérésére újfajta CEMT engedélyeket is igényeltünk a 2004. évi kontingensben, ezek a havi engedélyek.

Az 1 havi érvényesség annyit jelent, hogy csak az érvényesség hónapjában lehet használni, egyetlen nappal sem tovább! Ne felejtsük el: ez az engedélyfajta egyes fuvarfeladatok végrehajtását teszi lehetővé, nem járatra, azaz nem oda-visszaútra érvényes!

Ez okból tehát a hónap utolsó napján még a CEMT engedéllyel külföldön tartózkodó jármű visszaútban már csak egy bilaterális engedéllyel közlekedhet. A havi engedélyek a továbbiakban részletezett okból az olasz viszonylatban lesznek használva. (A fuvarnapló a havi engedélyek esetében természetesen csak 5 lapot fog tartalmazni.)

Mire használ(hat)juk a CEMT engedélyeket a csatlakozás után?

Az előzőekben már rögzítettük, hogy a CEMT 42 tagállama közül 25 egyben az Európai Uniónak is tagja, és ezen 25 ország közötti fuvarozásban a közösségi engedély a használatos. A CEMT engedélyek tehát alapvetően a 25 EU-s és a 17 EU-n kívüli ország közötti forgalmat tehetik lehetővé, de természetesen a 17 EU-n kívüli ország közötti fuvarozás is lehetséges ezekkel az okmányokkal. A fuvarozónak kell eldöntenie, óhajtja-e ezt a fajta engedélyt használni, mondjuk egy orosz fuvar esetén, elkerülni akarván az ukrán és orosz közlekedési engedélyek igénylését, majd az azokkal való elszámolást.

Az Európai Unió rendelete szerint egy adott EU tagállam és harmadik országok közötti fuvarozásban kétoldalú megállapodás alapján kell meghatározni, szükséges-e külön engedély ezekhez a műveletekhez. Ez a megállapodás lehet olyan, amely szerint külön kontingenst bocsátanak a felek egymás rendelkezésére. Ez a megoldás nem tartozik a most tárgyalt CEMT-ügyhöz, így arról más alkalommal kap a szakma tájékoztatást.

Előfordulhatnak olyan különleges esetek, egyelőre ez Olaszország példája, amikor ezt a harmadik országos fuvarozást csakis és egyedül a CEMT engedély birtokában lehet majd megtenni, mivel a csatlakozás pillanatától megszűnik az az engedélykontingens, amelyet évtizedekig használtak a magyar kamionosok.

Ez az olasz rendelkezés minden EU-s tagállamra vonatkozik, tehát nincsen szó velünk szembeni ellenszenvről, azaz diszkriminációról. Reméljük, hogy más országok esetében nem ezt a megoldást választják, és akkor egyedi, tehát jól elkülö níthető piacon kell majd a CEMT engedélyeket elkerülhetetlenül használni.

Csökken hazánk CEMT tagságának jelentősége?

Ezt az egyébként jogos kérdést az Európai Unió jelenlegi 15 tagja is feltette magának (egymásnak) és arra teljesen igenlő választ adott. A CEMT ugyanis az az egyedüli szervezet, amely a közúti fuvarozási szakma 42 országban érvényes egységes szabályozásában bármit is tehet.

Az egységes szabályozás pedig azonos, illetve egymáshoz közelítő versenyszabályokat jelent.

A magyar fuvarozók elemi érdeke éppen a versenyfeltételek harmonizációja, tehát igenis aktívan kell közreműködnünk annak érdekében, hogy az igazi piaci tényező románokon, bulgárokon, oroszokon kívül olyan egzotikusnak tűnő tagállamok, mint például Azerbajdzsán vagy Örményország is alkalmazza ugyanazokat a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó szabályokat, mint a közösségi fuvarozók.

További fontos célja aktív részvételünknek annak elérése, hogy a CEMT engedélykontingensek ne csupán mennyiségi ismérvek alapján kerüljenek szétosztásra, hanem minőségi kritériumok is szóba jöhessenek a keretek meghatározásánál.

Köztudott, hogy magas a CEMT engedélyek hamisításának előfordulása, igen elterjedtek a szabályellenes használat különféle módszerei. Célunk tehát az kell legyen, hogy az engedélyhasználati fegyelem is szempont lehessen a majdani döntések során. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy a döntések egy 42 tagú testületben rendkívül nehezen születnek, ezrét kitartó és következetes részvételünk elengedhetetlen ahhoz, hogy jól lehessen szolgálunk a magyar közúti fuvarozók érdekeit.

2014.május 05-től: Be kell írni a határátlépés adatait és a rakodásokat a CEMT okmányba további papírmunkával szigorodott az EU-n kívüli országokba történő fuvarozás: az ilyen alkalmakkor használatos CEMT okmányba pontosan be kell írni a határátlépés tényét, idejét, helyét és a kilométeróra állását. A felrakónak és a lerakónak is alaposan át kell vizsgálnia az engedélyeket, különben 300 ezres bírságot kaphat.
 

Kis András / 2012.11.21.