CMR Egyezmény, CMR kitöltés

A CMR Egyezmény

1956.05.19-én, francia nyelven fogalmazódott meg az Európai Gazdasági Bizottság CMR egyezménye. Szükségességét az országhatárokon túl terjedő, adott esetben több ország területét érintő fuvarozás igazolta, mely alkalmával számos olyan kérdés merülhet fel, melyek az egyes államok eltérő jogszabályai alapján csak nehezen oldható meg.

Az Egyezmény 1961.07.02-án lépett hatályba, ma már szinte minden európai ország csatlakozott hozzá. Magyarország 1970.07.28-i hatállyal, az 1971.évi 3. számú törvényerejű rendelet hirdette ki.

Alkalmazási területe

Az Egyezményt alkalmazni kell a közúton gépjárművel, díj ellenében végzett minden olyan árufuvarozásra, amelynél a szerződésben meghatározott feladási és rendeltetési hely két különböző állam területén fekszik, s ezek közül legalább az egyik részese a megállapodásnak.

A fuvarozásban részes felek székhelye és állampolgársága az Egyezmény alkalmazása szempontjából nem releváns. E szabály alól csak a - két érdekelt ország külön megegyezése alapján-  a kishatármenti fuvarozás képezhet kivételt.

A CMR nem tesz különbséget darabáru fuvarozás és kocsirakomány között. Az áru átvételének pillanatától a kiszolgáltatásig a CMR szabályait kell alkalmazni. Gyűjtő fuvarozás esetén az első felrakó helytől, terítés esetén az utolsó lerakóhelyig. Természetesen az árut végig CMR fuvarlevélnek kell kísérnie.  Akkor is, amikor az áruval megrakott járművet az útvonal egy részén, vasúton vagy vízi úton szállítják, feltéve, hogy az árut a járműből nem rakják ki!

A CMR Egyezmény csak hivatásos fuvarozó által, fuvardíj ellenében végzett szállításra, azaz árufuvarozásra érvényes. Kivétel ez alól:

 • nemzetközi postaegyezmények rendelkezései alapján végzett fuvarozás
 • hullafuvarozás
 • átköltözési ingóságok fuvarozása . Ezekben az estekben akkor sem alkalmazható az Egyezmény szabályai, ha a fuvarozáshoz CMR fuvarlevél van kiállítva.

Nem alkalmazható:

 • termelő vagy feladó saját járművével végzett saját számlás fuvarokra
 • saját jármű mentéséhez
 • saját célra vásárolt anyagok, alkatrészek szállításához sem.
 • a termelőcégek saját járművével történő fuvarozása akkor sem tartozik a CMR hatálya alá, ha az átvevő fuvardíjat fizet a szállításért.

A fuvarozó felelőssége: A fuvarozó felelős a fuvarozásra átvett árú szerződésben meghatározott helyen és időben, sérül nélküli állapotban való kiszolgáltatásáért.

A CMR fuvarlevél

A fuvarozási szerződésben részes felek a szerződésről fuvarlevelet állítanak ki, amely a megállapodás feltételeit , a fizetendő fuvardíjat tartalmazza.

A CMR rendelkezései szerint azonban a fuvarlevél hiánya, szabálytalansága, elvesztése nem érinti a szerződés létét és érvényességét. Arra továbbra is a CMR rendelkezései az érvényesek.

A nemzetközi közúti fuvarozásban használatos fuvarlevél nem testesíti meg az árut, az áru tulajdonjogát nem lehet a CMR fuvarlevél eladásával, átruházásával megszerezni. A CMR  a fuvarozás során az egyik legfontosabb alapdokumentum.  Az  Egyezmény nem ír elő kötelező formátumot, csak azokat az adatokat rögzíti, amelyeket a fuvarlevélnek tartalmaznia kell, il. szabadon bejegyezhetők.

Minden esetben kötelező tartalom:

 • a kiállítás helye és időpontja
 • a feladó neve és címe
 • a fuvarozó neve és címe
 • az áru átvételének helye és időpontja
 • az áru kiszolgáltatási helye, ideje
 • a címzett neve és címe
 • az áru szokványos neve és csomagolása
 • veszélyes áruknál azok általános és ismert megnevezése
 • az árudarabok száma, jele, sorszáma
 • az árudarabok bruttó súlya vagy más mennyiségi meghatározása
 • a fuvarozással kapcsolatos költségek
 • vám és egyéb hatósági kezeléshez szükséges rendelkezések
 • nyilatkozat arról, hogy a fuvarozás a CMR rendelkezései alá esik és minden ellenkező kikötés semmisnek tekintendő

Szükség szerinti, eseti tartalom

 • átrakási tilalom
 • a feladó által vállalt költségek
 • utánvéti összeg
 • bevallott érték
 • az áru időben történő kiszolgáltatásához fűződő érdekeltség
 • az áru biztosításával kapcsolatos megbízói rendelkezés
 • megegyezés szerinti fuvarozási határidő
 • a fuvarozónak átadott okmányok jegyzéke
 • + minden olyan adat rögzíthető, ami fontos a fuvarozás szempontjából, és a CMR rendelkezéseivel nem ellenkezik.
   

CMR kitöltés

A CMR fuvarlevélnek 25 nevesíthető rovata van. Formátuma legtöbb esetben megegyező, cégspecifikusan eltérhet. A CMR helyes kitöltése nagyon fontos, hisz a fuvardíjat ez alapján kapja a cég, és abból tud bennünket kifizetni! Olvasd el figyelmesen a CMR fuvarlevél minden egyes rovatát!

 1. Feladó ,név, cím, ország.  Az 1. rovatba ha tehetem, a föladó bélyegzőjét nyomom. Angliában ez elég macerás, mert sokszor nincs nekik.
 2. Átvevő, név, cím, ország. Ezzel az a helyzet, hogy sokszor tapasztaltam azt, hogy van a fölrakón ilyen bélyegző is, ha rendszeres a fuvar.
 3. Az áru kiszolgáltatási helye, város, ország. Tartalma sokszor megegyezik a 2. rovattal, de nem mindig! Pl egy nagy budapesti cégnek a központja Budapest, de a kiszolgáltatás helye lehet pl. Kecskemét is.
 4. Az árú átvételének helye, ország, város,időpont.
 5. Mellékelt okmányok. Ha vannak mellékelt okmányok, azokat kell föltüntetni. pl. T papír, EX papír, mérlegjegy, számla,...stb.
 6. Jel és szám – ADR besorolás
 7. Darabszám – ADR osztály
 8. Csomagolás módja – szám
 9. Áru megnevezése – betű + UN szám
 10. Statisztikai szám
 11. Bruttó súly
 12. Térfogat
 13.  Feladó rendelkezései: előírt útvonal, VÁM, kijelölt parkolók, stb.
 14. Visszatéritések, ha a fuvart a sofőrnél fizetik
 15. Fuvardíj, fizetési rendelkezések
 16. Fuvarozó.  Ide a céges bélyegzőt kell nyomni.
 17. További fuvarozók. Ha több fuvarozó vállalkozás is követi egymást a fuvarozás során. pl. pótkocsi csere alkalmával.
 18. Fenntartások.
 19. Fizetendő utánvét összege, ha a sofőrnél fizetik ki az árut.
 20. Különleges megállapodások. pl. az árut csak vasárnap veszik át.
 21. Kiállítás helye, dátuma.
 22. Feladó aláírása
 23.  Fuvarozó aláírása. Ide is szoktam bélyegzőt nyomni.
 24. Áruátvevő aláírása, dátum, bélyegző, ha van.
 25. Az autó, és a pótkocsi rendszáma.

A fuvarlevél ilyen jellegű felosztása nem kötelező érvényű, de általánosan elfogadott és használatos. Ezeket a rovatokat mindig ki kell tölteni! Ha a föladó nem tölti ki, akkor nekünk kell! Azokat a rovatokat, amelyekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adatunk, üresen hagyjuk.
- Ha a feladó nem írja alá, semmi gond, úgy is jó, kivéve az ADR-t! Azt nem szabad úgy átvenni, hogy a feladó nem írja alá, illetve neki kell kitölteni.
- Azokat a rovatokat, amelyek a fenti fölsorolásban nem szerepelnek, csak akkor kell kitölteni, ha van adat.
Az egyik legfontosabb talán a 18-as! Ide kell beírni a fenntartásokat, ha vannak!

A fenntartások jegyzékét letölthető formátumban megtalálod a cikk alatt. FONTOS: Az áru átvételekor ellenőrizd az árudarabok számára, jelére, sorszámára vonatkozóan a fuvarlevélbe bejegyzett adatok pontosságát, továbbá az árunak és az áru csomagolásának állapotát!

Amennyiben nincs módod, hogy a fentieket ellenőrizd, fenntartásaid írd be a fuvarlevélbe! Fenntartásaid az áru átvételekor a feladóval, kiszolgáltatáskor az átvevővel minden esetben írasd alá!

A CMR Egyezmény (5 cikk, I. bek) előírja, hogy a CMR-t három eredeti példányban kell kitölteni. Első példány a feladóé, a második a címzetté és a harmadik a fuvarozónál marad.

Gyakorlati fuvarozás során nem elég a három példány, ezért a hatpéldányos színezett fuvarlevél használata terjedt el.

 • fehér: banki példány
 • rózsaszín a feladói példány
 • kék az átvevő példánya
 • zöld a fuvarozónál marad
 • sárga csíkos, un. osztogatós példány.
 • zöld csíkos, az indító vámkezelés során használják fel.

Ha valamelyik eredeti példány vagy a fehér példány megsemmisül a megmaradt eredeti példányról kell fénymásolatot készíteni és a címzettel aláíratni. Erre a másolatra rá kell írni: „ Az eredeti fuvarozói példány helyett, csak egyszeri felhasználásra érvényes.”

A CMR fuvarlevélnek mindig tartalmaznia kell a következő nyilatkozatot: „ A fuvarozás , eltérő megállapodás esetén is, a Nemzetközi Árufuvarozási Egyezmény (CMR) rendelkezései alá esik.”

A CMR fuvarlevelet általában a feladó tölti ki és adja át a fuvarozónak. A fuvarozó köteles ellenőrizni, hogy minden szükséges adat hiánytalanul be van-e jegyezve, továbbá az adatok egyeznek-e a részére átadott többi okmány adataival.

Írógéppel vagy kézírással egyaránt kitölthető, de olvashatónak kell lennie. Javítást csak a bejegyző tehet, úgy hogy a hibás részt egy vonallal áthuzza, fölé vagy alá írja a helyes adatot, majd aláírásával hitelesíti a javítás tényét.

Ha a feladó nem ad kitöltött CMR-t , akkor a gépkocsivezetőnek kell azt megírnia. De a fuvarozó soha ne írja alá a 22-es feladói rovatot. Ha üres marad a rovat attól még a fuvarlevél érvényes lesz! Fuvarlevél nélkül nemzetközi fuvarozást végezni nem szabad!

Az átvevő által aláírt CMR okmányokat célszerű mihamarabb eljuttatni a cégünkhöz, hogy a fuvardíjat be tudják szedni, mert az üzemanyagot, útdíjakat, és a MI FIZETÉSÜNKET is ebből tudja a főnökünk kifizetni!

Mielőtt a CMR-eket leadom, lefényképezem (fénymásolat jobb lenne, de az nehezen oldható meg a kamionban). Erre azért van szükség, mert az utóbbi időben sok cégnél "elharapózott" az a gyakorlat, hogy különböző ürügyekkel levonnak ( le akarnak vonni) a bérünkből. A fotókkal tudom bizonyítani a fuvar teljesítését. A fényképezés nagyon hasznos a menetlevélről is, illetve érdemes mindent megörökíteni, amire a későbbi esetleges viták során szükségünk lehet.

Ha kérdésed lenne, írj a  kis.aetr@gmail.com  címre, válaszolunk!

Szabó Nelli, Kis András / 2015.08.14.