Országkódok megadása határátlépéskor. Új szabályozás 2022. 02.02-től!

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/1054 RENDELETE (2020. július 15.) az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimum követelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról. 

Közismertebb nevén a „Mobilitási csomag” tartalmaz egy olyan módosítást, amely 2022.február 2-án lép hatályba. Eddig a kezdő és a célországot kellett csak megadnunk a tachográfnak, ettől a naptól kezdődően a határátlépéseket is rögzítenünk kell- ha a tachográfunk nem rögzíti azt automatikusan

d) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: „(7) A járművezetőnek be kell írnia a digitális menetíró készülékbe azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a napi munkaidejét megkezdi és befejezi. 

2022. február 2-től kezdve a járművezetőnek annak az országnak a betűjelét is be kell írnia, amelybe tagállami határ átlépését követően lép be, mégpedig az adott tagállamban való első leállása megkezdésekor.

Ezt az első leállást a határnál lévő vagy a határon való átlépést követő lehető legközelebbi megállóhelyen kell megtenni. Amennyiben valamely tagállami határ átlépése komppal vagy vonattal történik, a járművezetőnek az érkezési kikötő vagy vasútállomás szerinti ország betűjelét kell beírnia.

A tagállamok előírhatják, hogy az adott tagállam területén belüli szállításokat végző járművezetők az ország betűjele mellett részletesebb földrajzi leírásokat is megadjanak, feltéve, hogy az adott tagállam e részletes földrajzi leírásokról még 1998. április 1. előtt értesítette a Bizottságot.

A járművezetőknek nem szükséges megadniuk az első albekezdésben említett információt, ha a menetíró készülék a 8. cikknek megfelelően automatikusan rögzíti a helymeghatározási adatokat.”. Forrás: Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2020.7.31. 16. oldal

2019. június 15-től az újonnan regisztrált vagy újonnan felszerelt, 3,5 tonnát meghaladó, kereskedelmi célokra használt járművet új generációs digitális tachográffal kell felszerelni. A 165/2014 új uniós rendelet célja a közúti biztonság további javítása, az európai belföldi piacon a verseny garantálása és a digitális tachográfok manipulációjának megakadályozása.

Ezek az úgynevezett „okos tachográfok” NEM jegyzik fel a határátlépéseket automatikusan, csak a műszak kezdésének, befejezésének koordinátáit, valamint 3 óránként a kamion helyzetét, tehát azoknak a gépkocsivezetőknek, akik olyan gépkocsit vezetnek, amelyet ilyen készülékkel szereltek fel, szintén be kell adniuk a határátlépésekor a kezdőországot úgy, mint a régebbi tachográffal szerelt autók vezetőinek Amikor átlépnek egy országhatárt, a határ utáni első arra alkalmas helyen meg kell állniuk, és be kell adniuk egy kezdőországot, mégpedig azt, amelyikbe beléptek. (Spanyolországban természetesen a tartomány kódot is meg kell adni.)

A VDO 4.0 tachográfok sem tudják a határátlépéseket automatikusan rögzíteni.A 4042-es szoftverszámú 4.0 tachográfok szakműhelyben frissíthetők 4073-as verzióra ( 4.0ed), így azok már jelezni fogják a határátlépést, és az OK gomb megnyomásával eleget tehetünk a fenti kötelezettségnek. Így csökkenthető a határokon várható torlódás..

A tachográf verziószámát a kinyomaton lehet megnézni. Ha ez 4072, vagy 4073, akkor érzékelni fogja a határátlépést. Az illesztési jegyzőkönyvön a KÜLSŐ GNSS rovatban ha az igen van bejelölve, akkor tudja ezt a funkciót.

E cikk írásakor még nagyon kevés ilyen készülék került forgalomba Magyarországon. 

Az első hónapokban lesz ebből még néhány probléma, mert nem minden országhatáron van erre alkalmas hely. Ezt a feladatot leginkább ott lehet maradéktalanul végrehajtani, ahol még az unió előtti határállomások vannak, bár azok közül is jónéhányat lezártak már, és nincs lehetőség arra, hogy kamionok tömegesen megálljanak arra az 1 percre, amíg teljesítik ezt az új kötelességüket. Hegyeshalomnál, és Rajkán nincs semmi probléma, mert ott vannak parkolók, de pl. Suben után már bonyolultabb lesz, főleg ha valaki a B12 úton megy tovább.

Nincs pontos leírás még arról, hogy a határ átlépése után maximum mennyi kilóméterrel kell beadni az új országkódot, erre a kérdésre majd a következő 1-2 hónap alatt kapunk választ. Az biztos, hogy e miatt a leállósávon továbbra sem szabad megállni, mert az balesetveszélyes.

Én azt gondolom, hogy az első parkolóig, vagy benzinkútig kapunk haladékot, ahol biztonságosan meg tudunk állni. Korongos tachográfok esetében nincs teendőnk a határátlépéskor, mert a jogszabály csak a digitális tachográfokat nevesíti. Egyébként a „korongos” autók lassan kikopnak a nemzetközi forgalomból. Ez az új rendszer alkalmas lesz arra, hogy kiszűrjék azokat a kamionokat, amelyeknek Csanádpalota országhatár-Hegyeshalom országhatár lényegesen kevesebb, mint 382 km.

 

Kis András/ Szabó Nelli 

2021. december 28.