TESZT az 561/2006/EK rendelet gyakorlati alkalmazásáról I. rész

1. Mit szabályoz az 561/2006/ EK rendelet?

 • A,   Ez a rendelet a közúti személy- és áruszállítást végző járművezetőkre vonatkozó vezetési időkkel, szünetekkel és pihenőidőkkel kapcsolatos szabályokat állapít meg a szárazföldi szállítási módok közötti verseny feltételeinek harmonizálása érdekében, különös tekintettel a közúti szektorra, valamint a munkakörülmények és a közúti biztonság javítására.
 • B,  Csak a vezetési és pihenőidőket szabályozza.
 • C,  A munkaerő szabad áramlását szabályozza.

2. Hol kell alkalmazni az 561/2006/EK rendeletet?

 • A,  Európai Közösségen belül, valamint Svájc és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró országok (Norvégia, Izland és Liechtenstein) között.
 • B,  Egész Európában.
 • C,  Csak az Európai Unióban.

3. Ki számít „vezetőnek” az 561/2006/EK rendelet szerint?

 • A,  Csak az, aki vezeti a gépkocsit.
 • B,  Az a személy, aki akár csak rövid ideig is járművet vezet, vagy aki azért tartózkodik a járművön, hogy szükség esetén feladatai részeként vezesse azt.
 • C,  A „stoppos” kolléga is, ha van C+E kategóriás jogosítványa.

4. Svájcban melyik szabályozás szerint kell a munkánkat végezni?

 • A,  AETR
 • B,  561/2006/EK
 • C,  Bármelyik szerint lehet!

5. Olyan országban, ahol engedélyezett bizonyos mennyiségű alkohol fogyasztása vezetés közben, Ön fogyaszthat-e alkoholt munkavégzés közben?

 • A,  Természetesen, amennyit a helyi szabályozás megenged.
 • B,   Nem.
 • C,  Csak, ha van nálam alkohol szonda.

6. Mi számít „pihenőnek” az 561/2006/EK rendelet szerint?

 • A,  Pihenő az az idő, amikor áll a gépkocsi, és ön menetlevelet ír, de nem jár az autó motorja.
 • B,  Minden meg nem szakított időszak, melynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével.
 • C,  Minden olyan időszak, amely alatt a járművezető nem vezethet, nem végezhet semmilyen egyéb munkát, és amely kizárólag regenerálódásra fordítható.

7. Egy 40 tonnás nyerges vontatóval ön Londonban fog lerakodni. Mikor kell a tachográf óráját átállítani, hogy az tükrözze az időzónák változását?

 • A,  Nem szabad az órához nyúlni, annak a gépkocsi honossága (a rendszám) szerinti időt kell mutatnia.
 • B,   A határátlépéskor azonnal.
 • C,  Az órát a fuvarba induláskor kell átállítani, hogy az a rendeltetési ország szerinti időt mutassa.
 • D,  Az út végén.

8. A tavaszi óra átállítás idején ön friss zöldséget szállít. A digitális (kártyás) tachográf esetén mikor állítja át a készülék óráját, hogy a pontos időt mutassa?

 • A,  Akkor, amikor hétfő reggel megkezdem a munkát.
 • B,  Nincs semmi teendőm, a tachográf automatikusan a helyes időt fogja mutatni.
 • C,  Vasárnap hajnalban 2 óra és 3 óra között megállok egy parkolóban, és ott átállítom a helyi időt.
 • D,  Vasárnap hajnalban 2 óra és 3 óra között megállok egy parkolóban, és ott átállítom az UTC időt.

9. Egy fix héten belül ön hányszor veheti igénybe a megosztott pihenőt (3+9 óra)?

 • A,  Egyszer.
 • B,  Kétszer.
 • C,  Háromszor.
 • D,  Ahányszor akarja.

10. Két heti pihenő között ön hányszor csökkentheti a napi pihenőjét 10 órára?

 • A,  Egyszer.
 • B,  Kétszer.
 • C,  Háromszor.
 • D,  Ahányszor akarja.

11. A fix héten vezethet-e Ön 12 órát?

 • A,  A Mobilitás csomag szerint kivételes esetben igen.
 • B,  Nem.

12. Egy héten ön hány alkalommal vezethet 10 órát?

 • A,  Egyszer sem.
 • B,  Kétszer.
 • C,  Háromszor.
 • D,  Ahányszor akarja.

13. Mennyi a legkevesebb heti (csökkentett) pihenőidő az EU előírások szerint?

 • A,  11 óra
 • B,  24 óra
 • C,  56 óra
 • D,  90 óra

14. Ön 10 órás csökkentett napi pihenőt töltött. Az 561/2006/EK rendelet szerint meddig kell a hiányzó időt visszapótolnia?

 • A,  A csökkentett napi pihenőt nem kell visszapótolni.
 • B,  A csökkentést azonban kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel.
 • C,  A héten kell 3 napon belül egy minimum 12 órás napi pihenőt tartanom.

15. Ön úgy döntött, hogy a fuvarfeladat optimális teljesítése érdekében igénybe veszi a 10 órás vezetési lehetőséget. 9 óra 55 perc vezetési időnél megáll egy „autohof”-ban. Ezt követően elegendő a 9 órás pihenő?

 • A,  Igen
 • B,  Nem, minimum 11 órás pihenő kell.
 • C,  Nem, minimum 9:55 pihenőt kell tartanom.

16. Az 561/2006/EK rendelet szerint a heti vezetési idő maximum?

 • A,  90 óra lehet.
 • B,  45 óra lehet.
 • C,  56 óra lehet.

17. Az 561/2006/EK rendelet szerint a bármely egymást követő két héten a vezetési idő legfeljebb:

 • A,  90 óra lehet.
 • B,  45 óra lehet.
 • C,  56 óra lehet.

18. Szabályosan követik-e egymást a heti pihenők a következő példában? 24-45-24-45-24-45-24

 • A,  Igen, így szabályos.
 • B,  Csak belföldön szabályos így.
 • C, Nem szabályos, mert hiányzik a visszapótlás.

19. Szabályosan követik-e egymást a heti pihenők a következő példában? 24-45-66-45-24-45-24

 • A,  Igen, így szabályos.
 • B, Csak belföldön szabályos így.
 • C,  Nem szabályos, mert hiányzik a visszapótlás.

20. „Négykezes” járat során az első váltás alkalmával kell –e 45 perc megszakítást tartani?

 • A, Igen, minden esetben
 • B, Nem. 

 

MEGOLDÁS:

1-A 6-B 11-A 16-C
2-A 7-A 12-B 17-A
3-B 8-C 13-B 18-C
4-B 9-D 14-A 19-A
5-B 10-C 15-A 20-B

                                                                                                                         Kis András / 561. Szakértő, Szabó Nelli / Szakoktató,