Lehet-e kétszer műszakot „kezdeni" egy napon?

A rövid válaszom, hogy IGEN! Gyakran találkozunk ezzel a témával. A „parkolói pletykák” szerint nem szabad ugyanazon a naptári napon kétszer kezdeni! Viszont a mi munkánkat nem a mendemondákra kell alapoznunk, hanem az 561/2006/EK rendeletre! 

Ezen rendelet alkalmazásában: 4. cik

f) „pihenő”: minden meg nem szakított időszak, melynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével;

g) „napi pihenőidő”: az a napi időszak, melynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével, és amely „rendszeres napi pihenőidőt” és „csökkentett napi pihenőidőt” foglal magába:

 •  „rendszeres napi pihenőidő”: bármely, legalább 11 órát tartó pihenő. Ezt a rendszeres napi pihenőidőt két időszakra is lehet bontani, melynek az első része szünet nélkül legalább 3 óra, a második része pedig szünet nélkül legalább 9 óra,
 •  „csökkentett napi pihenőidő”: legalább 9 óra, de kevesebb, mint 11 óra pihenő;

h) „heti pihenőidő”: az a heti időszak, melynek során egy járművezető szabadon rendelkezik idejével, és amely „rendszeres heti pihenőidőt” és „csökkentett heti pihenőidőt” foglal magába:

 •  „rendszeres heti pihenőidő”: bármely, legalább 45 órás pihenő,
 •  „csökkentett heti pihenőidő”: bármely, 45 óránál rövidebb pihenő, mely a 8. cikk (6) bekezdése feltételeinek megfelelően legalább 24 óra folyamatos időtartamra csökkenthető;

i) „hét”: a hétfő 00.00 órától vasárnap 24.00 óráig terjedő időszak;

o) „több fős személyzet”: az az eset, amikor egy vezetési időszak alatt a járművezető több fős személyzet részeként dolgozik, ha két egymást követő napi pihenőidő vagy egy napi pihenőidő és egy heti pihenőidő között vezetés céljából legalább két járművezető tartózkodik a járművön. A több fős személyzettel történő vezetés első órájában egy másik járművezető, vagy vezetők jelenléte nem kötelező, de az időszak további részében igen;

6. cikk

 • (1)  A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát.
 • (1)  A napi vezetési időt azonban meg lehet hosszabbítani legfeljebb 10 órára, legfeljebb hetente két alkalommal.

8. cikk

 • (1)  A járművezetőnek napi és heti pihenőidőket kell tartania.
 • (2)  Az előző napi pihenőidő vagy heti pihenőidő vége után minden 24 órás időszakon belül a járművezetőnek újabb napi pihenőidőt kell tartania.
 • (2)  Amennyiben a napi pihenőidő 24 órás időtartamra eső része legalább 9, de kevesebb, mint 11 óra, a kérdéses napi pihenőidőt csökkentett napi pihenőidőnek kell tekinteni.
 • (3)  A napi pihenőidőt ki lehet terjeszteni rendszeres heti pihenőidővé vagy csökkentett heti pihenőidővé.
 • (4)  A járművezetőnek bármely két heti pihenőidő között legfeljebb három csökkentett napi pihenőideje lehet.
 • (5)  A (2) bekezdéstől eltérve, a napi vagy heti pihenőidő végétől számított 30 órán belül a több fős személyzet tagjaként működő járművezetőnek újabb, legalább 9 órás napi pihenőidőt kell tartania.

(6)  Bármely két, egymást követő héten a járművezetőnek tartania kell legalább:

 •  két rendszeres heti pihenőidőt, vagy
 •  egy rendszeres heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt. A csökkentést azonban kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel.

A heti pihenőidőnek az előző, heti pihenőidő végétől számított hat, 24 órás időszak végéig meg kell kezdődnie.

A fentiekből az következik, hogy ugyanazon a naptári napon szabad másodszor is megkezdenünk a vezetési ciklust, ha az előző után megtartottuk a minimum 9 órás pihenőt. Természetesen csak akkor, ha az egyébként engedélyezett, más esetekben minimum 11 órát kell tartanunk.

Nézzünk egy gyakorlati példát:

A 45 órás heti pihenő után hétfőn hajnalban 1 órakor kezdjük a műszakot.  Néhány perces „kalapács” után indulhatunk. Következik 4,5 óra vezetés, majd 45 perc szünet. Újabb 4,5 óra vezetés. Ekkor kb. délelőtt 11 óránál járunk.  Most következzen egy csökkentett (azaz 9 órás) pihenő. (Most arról ne vitatkozzunk, hogy jó-e délben kivenni a napi pihenőt!) A pihenő végére kb.  20 óránál járunk. Ezt a 9 órás pihenőt a gyakorlatban mi úgy adminisztráljuk, hogy a tachográf szerint az minimum 9:01 legyen, így biztosan megvan a 9 óra. Itt hívom fel a figyelmet arra a speciális helyzetre,  ha két fős járatban vagyunk (négykézben), akkor az 1. és 2. gépkocsivezető pihenője között akár 1-2 perces eltérés is lehet, tehát fontos, hogy mindkét gépkocsivezetőnek legyen meg a 9:01 pihenője. Most ismét néhány perc kalapács az elindulás előtti ellenőrzésre, majd lehet indulni. Most ismét mehetünk 4,5 órát. Ha összeszámoljuk a vezetési időket, akkor azt látjuk, hogy a hétfői naptári napra 13 óra, vagy még kicsit több vezetés is esik! Viszont ez teljesen szabályos, mert az 561-es rendelet nem a naptári napra határozza meg a maximális vezetési időket, hanem a két pihenő közötti időszakra. Mivel hétfőn volt egy 9 órás csökkentett napi pihenő, ezért szabályos, és semmi sem tiltja hogy a pihenő után ismét kezdjünk egy új „műszakot”!

Előfordulhat az is, hogy hajnalban elkezdünk dolgozni, de a feladat miatt csak 1-2 órát kell vezetnünk, hogy pl. a lerakóra érjünk. Ott lerakodunk, majd kivesszük a pihenőt. Az nagy veszteség lenne, ha a pihenő végeztével nem indulhatnánk el, csak másnap. Ez a példa is mutatja, hogy érdemes tisztában lennünk a rendeletben lévő fogalmakkal, hogy a szabályok keretein belül hatékonyan tudjunk dolgozni.

Kis András / 2016.01.05.