Mi a teendő BALESET esetén?

A közlekedési balesetek sajnos gyakran megkeserítik a kamionosok életét is. Már az is elég kellemetlen, ha csak dugóba kerülünk egy baleset miatt, és ezért nem tudunk időben a lerakóra, felrakóra érkezni, vagy a betervezett pihenőt, vásárlást meg kell változtatnunk miatta.

A balesetek szerencsére nem mindig ennyire súlyosak: Szerencsés esetben szinte nem is látszik az autón a sérülés és személyi sérülés sem történik. Főnökünk természetesen ekkor sem fog megdicsérni, de ha a fuvarfeladatot tudjuk folytatni, akkor nem olyan nagy a baj! Ha baleset részesei vagyunk, az a lényeg, hogy nem szabad "elveszíteni a fejünket" a szó szoros, és átvitt értelmében sem!

A magyar KRESZ szerint az 58. § ezt írja a balesetről:

58. § Közúti baleset

(1) A balesettel érintett jármű vezetője köteles a járművel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani és az esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni.

(2) Ha a baleset halált vagy személyi sérülést okozott, a balesetről a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíteni kell és a lehetőséghez képest gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről; a helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével szabad elhagyni. Ha a baleset veszélyes anyagot szállító járművel következett be, a balesettel nem érintett járművek vezetőinek is haladéktalanul értesíteni kell a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) a balesetről, közölni kell a jármű narancssárga alapszínű tábláján feltüntetett számokat.

(3) Ha a rendőrhatóság értesítése a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében nem kötelező, de valamelyik érdekelt a baleset miatt rendőri intézkedést kíván, és a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíti, a balesettel érintett járművek vezetőinek a rendőri intézkedést meg kell várniuk. A rendőrhatóság értesítése, illetve rendőri intézkedés hiányában az érdekeltek kötelesek személyazonosságukat és a kötelező felelősségbiztosításuk fennállását hitelt érdemlően igazolni. Ha a baleset folytán megrongálódott jármű vezetője nincs jelen, a károkozó köteles személyi adatait és biztosítója nevét erre alkalmas módon, a helyszínen hátrahagyni, és az esetet a felelősségbiztosítási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a biztosítónak bejelenteni.

(4) Ha - akár a (2), akár a (3) bekezdés alapján - rendőri intézkedés válik szükségessé, a rendőri intézkedés megtörténtéig a vezetőnek szeszes italt fogyasztania tilos.

(5) Személysérülést okozó baleset, illetőleg jármű kigyulladása esetében a balesettel nem érintett járművek vezetői is kötelesek a tőlük elvárható segítséget nyújtani. Tűzoltó készülékkel ellátott jármű vezetője a készüléket a kigyulladt jármű oltásához köteles rendelkezésre bocsátani.

(6) A forgalom zavartalanságát - a lehetőséghez képest - baleset bekövetkezése esetén is biztosítani kell.

(7) A baleset folytán megsérült jármű közlekedésére, kivilágítására és vontatására az 56. § (2)-(7) bekezdésének, valamint az 57. §-nak a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

Amennyiben nem mi vagyunk a hibásak, akkor is  célszerű a rendőrséget is kihívni, ezzel sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat! Jártam már úgy, hogy STOP táblánál nem kaptam meg az  elsőbbséget, összetört az autóm. A károkozó ott elismerte a felelősségét, kitöltöttük a baleseti bejelentőt, majd pár nap múlva visszavonta az elismerést. Évekig pereskedtünk! Ha akkor rendőrt hívok, ez elkerülhető lett volna!

A helyszínen ki kell tölteni a Baleseti bejelntő formanyomtatványt:

                         

A kitöltéshez segítség: _hogy_toltessem_ki_a_karbejelentot_egy_kulfoldi_diplomataval
Célszerű magunknál tartani belőle legalább egy magyar nyelvű példányt, és akkor nem lesz gond a külföldi nyomtatvány kitöltésével sem, mert a rovatok megegyeznek. A nyomtatvány 2 példányos, "indigós", tehát egyezően tudjuk kitölteni. A rovatokat értelem szerűen kell kitölteni, majd mindkét gépkocsivezetőnek vezetőnek alá kell írnia, ezután lehet szétválasztani, és lehetőleg az eredeti példány legyen a miénk. A biztosítóhoz ezt kell benyújtani, még sok más papírral együtt. Célszerű a helyszínen fényképezni is! Egy későbbi vita során bizonyító erejűek is lehetnek a fotók! Természetesen a cégünk illetékesét is értesítenünk kell, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessék. Balesetmentes közlekedést kívánok minden kollégának!

                                                                                                                                                             Kis András / 2013.04.24