Nagy értékű fuvarozás

Nemzetközi gépkocsivezetői  pályám nagy értékű szállítással kezdtem. Komáromból fuvaroztunk mobiltelefonokat Európa sok országába. Az elmúlt 10 évben a fuvarozás eme speciális szegmensében is történt rengeteg változás. Elsősorban a szállítmányok biztonsága terén. A közelmúltban is dolgoztunk egy ilyen cégnél.

Gyakori rakomány a mobiltelefon, számítástechnikai alkatrészek, gyógyszer, dohányáru, bankjegy papír, biztonsági papír, műkincsek, autók.

Gyakran olyan vontatókat és pótkocsikat használnak, amelyeken  még a fuvarozó cég logoja sem látszik, hogy nehezen lehessen a szerelvényeket azonosítani. Ebből Letenyén sok vitánk volt a vámosokkal, akik szívesen belekötöttek mindenbe.

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet  előírja a tehergépkocsik megjelölését: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100261.KOR

 18. § (1) A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén - tehergépjárműnél az oldalfalán - jól látható méretben fel kell tüntetni az üzembentartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és azonosítási számot.

Nekünk a fenti adatok öntapadó betűkkel voltak fölírva, amelyek egyező színűek voltak az autóval. Ebből fakadt a vita.

Az áru biztonságának szavatolása már a gépkocsivezetők kiválasztásával kezdődik. Az ilyen munkákkal foglalkozó cégekhez általában nem lehet az utcáról bekerülni. Kell egy régebbi dolgozó ajánlása is. A vezetési gyakorlat, a szükséges végzettségeket igazoló dokumentumokon kívül az erkölcsi bizonyítvány is alapkövetelmény.

Természetesen a gépkocsivezető semmiféle információt nem adhat ki a fuvarfeladatról. ( Az ilyen szállítmányok ellen történő támadások nagy részében belső információ lett kiszivárogtattva, illetve a volt dolgozó adta el az információkat)

A vontatókban már elterjedt a GPS-es helymeghatározó technológia. Itt a pótkocsik is fel vannak szerelve GPS készülékkel. Sőt! Azt is érzékelik, ha a vontató és a vontatmány eltávolodna egymástól! A pótkocsik dobozos felépítményűek. Sok esetben hűtőkészülékkel is fel vannak szerelve, amelyekkel fűteni is lehet. Így az áru télen is fagymentes környezetben tartható.

Egy a normál kereskedelmi áruk fuvarozásánál még nem elterjedt megoldás, hogy a pótkocsi ajtaja a becsukást követően be is záródik és a gépkocsivezető csak a diszpécsertől SMS-ben kapott nyitó kóddal tudja a pótkocsi ajtaját kinyitni, amelyen természetesen nyitás érzékelő is van.  Általános gyakorlat, hogy a nagyértékű szállítmányokat 4kezes párosok viszik. Ezért előírások vannak a gépkocsivezetők cseréjére is. Csak jól kivilágított, bekamerázott, biztonságos benzinkutakon szabad megállni, lehetőleg a kútoszlopoknál. Egyszerre nem  hagyhatják el a vezetőfülkét, csak felváltva.

Minden indulás előtt ellenőrizni kell az ajtók és zárak épségét is. Ezek az autók gyakran haladnak konvojban, és esetenként fegyveres biztonsági őrök is kísérik őket.

Az sem ritka, hogy csak titokban kíséri egy „civil” autó a kamiont, így ellenőrizve azt, hogy a cég, illetve a gépkocsivezetők betartják-e a biztonsági előírásokat. Sok esetben még a rendőri ellenőrzések esetén sem szabad megállniuk! Nehogy csapda legyen!

Előírás az is, hogy a fuvarfeladat során folyamatosan 2 bekapcsolt mobiltelefonnak kell az autóban lenni. A vontatókon kell lennie egy úgynevezett „pánik gombnak” is. Ez arra szolgál, hogy ha támadás érné a szállítmányt, egy gombnyomással riasztást adhassunk le az operátornak, aki a protokollnak megfelelően megteszi a szükséges intézkedéseket.

Ennek része az is, hogy azonnal segítséget küld a riasztás helyére, illetve amerre a szállítmány mozog. Ezt a pánikgombot időnként tesztelni is kell, hogy meggyőződjünk a működőképességéről. Arra az esetre, ha ezek ellenére mégis eltűnne a szállítmány, a pótkocsik tetejére is fel van festve a rendszám méteres betűkkel, számokkal, így helikopterről már több km távolságról is beazonosítható.

Ritkán, de e biztonsági intézkedések ellenére is előfordulnak támadások. Erre az esetre is kapnak kiképzést a gépkocsivezetők. Fő cél az élet és testi épség védelme, tehát nem kell hősiesen védelmezni a szállítmányt. Értelme sem lenne, mert akik ilyen szállítmányok elrablására vállalkoznak, nem rettennek meg két gépkocsivezetőtől.

 Mindent egybevetve ezt a munkát sem tartjuk veszélyesebbnek, mint egy bankban biztonsági őrnek lenni. Első olvasatra kicsit macerásnak tűnik ez a munka, de az előírások a mi biztonságunkat is szolgálják. Úgy, ahogy a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó 561-es rendelet is. Természetesen azt is be kell tartani a nagy értékű fuvarozás során is.

Kis András / Szabó Nelli / 2015. 07.25.