Kompozás rövidtávon

A héten volt egy olyan kamionos fuvarom, amikor is a svédországi Helsinborgból a dániai Helsingorba kellett komppal átkelnem. A térképen jól látszik, hogy a két kikötő között nem nagy a távolság. Szabad szemmel is látszik a túlsó part, és a hajózás mindössze 20-30 percet vesz igénybe. Készítettem néhány képet is. 

Az 561/2006/EK rendelet szerint nekünk hivatásos gépkocsivezetőknek minden perccel el kell tudni számolni az előző 28 napról. Tehát, visszamenőleg 28 napig, ezzel a rövid hajózással is. Illetve egy évig a telephelyen meg kell őrizni a bizonylatokat, egy ellenőrzés során azokat be kell tudni mutatni. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott néhány gondolat. A pihenő megszakításáról itt szó sem lehetett, mert kb. 2 órát vezettem addig, amíg a kikötőbe értem, és természetesen a kikötés után is mentem tovább a lerakókra.

A bejelentkezés alatt a tachográf kalapácson volt, mert az egyéb munka. Az Auróra of Helsingborg nevű hajóra kaptam jegyet. Amíg a kompra fölálltam, 2-3 perc vezetés, és egyéb munka, majd a fedélzeten ágyra kapcsoltam, és hajózásra. Ez utóbbinak nem volt túlzottan nagy jelentősége, mivel csak fél órát tartott az út, és természetesen kabint sem kaptam, viszont az autót sem kellett elhagynunk, tehát fekvőhely állt a rendelkezésemre. Ezért egy 15 perces megszakításnak érvényes volt az átkelés.

Kicsit más a helyzet egy Calais-Dover átkelésnél. Az majd 1,5 órát vesz igénybe, de mivel ott el kell hagyni az autót, de kabint ott sem adnak, ezért az sem számít pihenőnek, így ott nem beszélhetünk a pihenő kétszeri megszakításáról. Tehát csak úgy szabad neki indulni az átkelésnek, hogy a túlsó parton biztosan meg tudjunk állni úgy, hogy a 24 órás ciklusunkban legyen meg egy minimum 9 órás egybefüggő pihenő! Ezt az átkelést egy 45 perces szünetnek biztosan elfogadják mindkét parton. Erről van személyes tapasztalatom, mert volt néhány VOSA kontrollom, és a Gendermerie is végzett már néhányszor ellenőrzést nálam. Az utóbbi szervnél volt egy 138 € büntetésem, mert a hajózással együtt 15 óra 52 perc lett a munkaidőm, és ők ezt sokallották - én meg a büntetést - !

A pontos szabályozást az Európai Bíróság 6. számú iránymutatásában olvashatjuk: A KÖZÚTI FUVAROZÁSSAL KAPCSOLATOS SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK 561/2006/EK rendelet, 2006/22/EK irányelv, 3821/85/EGK rendelet 6. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS

Tárgy: A kompon vagy vonaton töltött idő rögzítése olyan esetekben, amikor háló- vagy fekvőhely áll a járművezető rendelkezésére.

Cikk: Az 561/2006/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése

Követendő eljárás: A 4. cikk f) pontja értelmében a pihenőidő alatt a járművezető általában szabadon rendelkezik idejével. Azonban kompon vagy vonaton történő utazás során a vezető csak akkor jogosult szünetet, illetve napi vagy heti pihenőt tartani, ha háló- vagy fekvőhely áll a rendelkezésére. Mindez a 9. cikk (2) bekezdésének szövegezéséből adódik, amely rögzíti, hogy az utazással töltött bármely időszak „nem számít pihenőnek, illetve szünetnek, hacsak nincs a járművezető kompon vagy vonaton, és nem áll a rendelkezésére háló- vagy fekvőhely”. Továbbá a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban a kompon vagy vonaton töltött, legalább 11 óra rendszeres napi pihenőidőt (amennyiben háló- vagy fekvőhely áll a járművezető rendelkezésére) legfeljebb kétszer lehet megszakítani egyéb tevékenységekkel (például a kompra vagy a vonatra való felszállással, vagy azokról való leszállással). E két megszakítás időtartama összességében nem haladhatja meg az 1 órát. Ezt az időt semmilyen esetben nem lehet levonni a rendszeres napi pihenőidőből.

Amennyiben a rendszeres napi pihenőidőt a járművezető két részre bontja, amelyek közül az elsőnek legalább 3, a másodiknak pedig legalább 9 óra hosszúságúnak kell lennie (ahogyan azt a 4. cikk g) pontja rögzíti), a megszakítások száma a napi pihenőidő teljes időtartamára értendő, nem pedig a két részre bontott napi pihenőidő egyes szakaszaira.

A mobilitás csomag lehetővé teszi a csökkentett heti pihenőidő két alkalommal történő megszakítását , de a 45 óra vagy annál hosszabb heti rendszeres pihenő csak akkor szakítható meg, ha a komp vagy vonat menetrendszerinti menetideje minimum 8 óra.

(„(1) A 8. cikktől eltérve, amennyiben a járművezető egy komppal vagy vonattal szállított járművet kísér, és rendszeres napi pihenőidőt vagy csökkentett heti pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, amelyek együttes időtartama nem haladhatja meg az 1 órát. E rendszeres napi pihenőidő vagy csökkentett heti pihenőidő során a járművezető számára hálókabinnak vagy háló- vagy fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia. A rendszeres heti pihenőidők tekintetében ez az eltérés kizárólag abban az esetben alkalmazandó a kompon vagy vonaton történő utazásokra, ha: a) az utazás menetrend szerinti időtartama legalább 8 óra; és b) a járművezető számára hálókabin áll rendelkezésre a kompon vagy a vonaton.”; b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: „(2) A járművezető által utazással töltött bármely időszak, annak érdekében hogy eljusson arra a helyre, vagy oda visszatérjen, ahol az ezen rendelet hatálya alá eső jármű található, azért, hogy azt a járművet átvegye, amely továbbá nem a járművezető otthonánál és nem is a járművezető általános tartózkodási helyeként szolgáló munkáltatói működési központnál található, nem számít pihenőidőnek vagy szünetnek, hacsak nincs a járművezető kompon vagy vonaton, és nem áll a rendelkezésére hálókabin, háló-vagy fekvőhely.” 9. A szöveg a következő cikkel egészül ki: „9a. cikk A Bizottság 2025. december 31-ig jelentést készít és nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli az önműködő vezetési rendszerek tagállamokban való használatát. A jelentés különös figyelmet fordít az említett rendszereknek a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó szabályokra gyakorolt lehetséges hatására. A jelentést adott esetben az e rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslatnak kell kísérnie.” )

Ha el akarjuk kerülni a büntetéseket, jó ha figyelembe vesszük ezeket is!

Kapcsolódó cikkek:

Kis András / 2013.11.10

Csatolmányok: