A TEVÉKENYSÉGIGAZOLÓ LAP használata

Amikor a menetíró készüléket a gépkocsivezető nem tudja használni (szabadságon, betegállományban van, nem tachográfos autót vezet, egyéb munkát végez) akkor is el kell tudnia számolni a vezetés napjával, és az azt megelőző 28 nappal.

Régebben erre a "sárga korong" szolgált. Csodálkozott is a BAG ellenőr, hogy ezek a magyarok mindig 28 nap szabadság után indulnak fuvarba Németország felé!
Valószínű, hogy a sok visszaélés vezetett oda, hogy bevezették a tevékenységigazoló lapot. Ezzel is lehet "trükközni", de sokkal nehezebb, és szigorúan büntetik!
A magánvéleményem egyébként az, hogy ahol már a főnök is arra alapozza a vállalkozás sikerét, hogy a tevékenységigazoló lappal nyerjen néhány napot, egy napot sem szabadna dolgoznunk! Annál a cégnél még sok kellemetlenséget  meg lehet tapasztalni!

A tevékenységigazoló lap használata

A tevékenységigazoló lap használatára vonatkozó előírásokat a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet, valamint a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról szóló, a Bizottság 2009/959/EU számú határozatával módosított 2007/230/EK bizottsági határozat tartalmazza. A határozat mellékletében található az érvényes tevékenységigazoló lap mintája.

Az elsődleges adatrögzítő eszköz a tachográf, a tevékenységigazoló lapot csak akkor kell használni, ha a menetíró készülékben rögzített adatok alapján nem igazolható az 561/2006/EK rendelet követelményeinek teljesülése. A heti pihenőidő igazolható járművezetői kártyával, kézzel kitöltött adatrögzítő lappal vagy tevékenységigazoló lappal is.

A munkáltató köteles tevékenységigazoló lapot kiadni a gépjárművezető részére azokra a napokra, amelyeken a gépjárművezető nem végzett az 561/2006/EK rendelet vagy az AETR megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységet. A formanyomtatványt géppel kell kitölteni. Az igazoláson a munkáltató köteles megjelölni:

- a 14. pontot, ha a gépkocsivezető keresőképtelenséget okozó betegállományban volt,

- a 15. pontot, ha gépjárművezető éves szabadsága miatt nem végzett munkát,

- a 16. pontot, ha szabadságon volt vagy pihenőidejét töltötte,

- a 17. pontot, ha a gépjárművezető olyan munkát végzett, amely nem tartozik az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy az AETR megállapodás hatálya alá.

- a 18. pontot, ha a gépkocsivezető a járművezetésen kívül egyéb tevékenységet végzett,

- a 19. pontot, ha a gépkocsivezető rendelkezésre állt, azaz készenlétben volt.

gépjárművezető köteles a részére kiadott tevékenységigazoló lap 21-22. pontját a járművezetői tevékenységének megkezdése előtt kitölteni. A tevékenységigazoló lapot a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott módon – az adatrögzítő lapokra vonatkozó előírások megfelelő alkalmazásával – kell kezelni, az ellenőrzésre jogosult személy kérésére be kell mutatni, és legalább egy évig meg kell őrizni.

A magyar nyelven kitöltött tevékenységigazoló lapot az Európai Unió egész területén elfogadják. A tevékenységigazoló lap használata nem kötelező minden EU tagállamban.

TEVÉKENYSÉGEK IGAZOLÁSA (AZ 561/2006/EK RENDELET VAGY AZ AETR-MEGÁLLAPODÁS)

Az út megkezdése előtt, géppel kell kitölteni és aláírással kell ellátni. A menetíró készülékből származó eredeti adatrögzítő lapokkal együtt kell tárolni az előírás szerinti helyen. A hamis igazolás szabálysértésnek minősül!

A vállalkozás által kitöltendő rész

(1)                 A vállalkozás neve:  

(2)                 Utca, házszám, postai irányítószám, város, ország:     ,     ,     ,     

(3)                 Telefonszám (a nemzetközi előhívó számmal):  

(4)                 Numer faksu (a nemzetközi előhívó számmal):  

(5)                 E-mail cím:  

Alulírott:

(6)                 Név:   

(7)                 A vállalkozásnál betöltött tisztség:  

Kijelentem, hogy a járművezető:

(8)                 Név:   

(9)                 Születési idő (év/hónap/nap):     -     -     

(10)              Vezetői engedély vagy személyazonossági igazolvány vagy útelevél száma:      

(11)              A vállalkozáshoz való belépés időpontja (év/hónap/nap):     -     -     

Az alábbi időszakban:

(12)              (év/hónap/nap/óra)-tól/-től:     -     -     -     

(13)              (év/hónap/nap/óra)-ig:     -     -     -     

(14)              ***tlov nabynámollágeteb

(15)               éves szabadságon volt***

(16)               szabadságon volt vagy pihenőidejét töltötte ***

(17)               olyan járművet vezetett, amely nem tartozik az 561/2006/EK rendelet vagy az AETR-megállapodás hatálya alá***

(18)               a járművezetésen kívüli egyéb tevékenységet végzett***

(19)               rendelkezésre állt (készenlét)***

(20)              Kelt:       (hely):     -án/-én.

Aláírás:…………………………………………………

(21)              Alulírott, a jármű vezetője kijelentem, hogy a fenti időszakban nem vezettem az 561/2006/EK rendelet vagy az AETR-megállapodás hatálya alá tartozó járművet.

(22)              Kelt:      (hely):     -án/-én.

A járművezető aláírása:…………………………………………………

 

(1)                               Ez a formanyomtatvány letölthető a csatolt fájlokból.

(2)                               A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás.

(3)                 *** A 14., 15., 16., 17., 18. és 19. sor közül csak az egyik választható.

 

Mint látható, az elindulás előtt, a cégnél kell 2 egyező példányban kitölteni, GÉPPEL!!! Egyiket viszi a gkv. a másik marad a cégnél. Ellenőrzés alkalmával a két példányt összehasonlíthatják, hogy nehezebben lehessen vele csalni.
A  14-19 rovat közül csak az egyik választható. Ha valaki az elmúlt 28 napban többféle tevékenységet is végzett, akkor több tevékenységigazoló lapot kell kiállítani.
Ha valaki csak néha vezet tachográfos autót, akkor figyelni kell arra is, hogy a vezetés kapcsán keletkezik egy pihenési kötelezettsége, tehát a vezetés utáni időszakra nem elegendő 1 tevékenységigazoló lapot kiállítani, hogy egyéb munkát végzett mondjuk 3 napig, hanem kell egy tevékenységigazoló lap a vezetés utáni 11 órára, hogy pihenőt töltött, majd egy másik az egyéb munkáról.
A különböző nyelvű tevékenységigazoló lapok rovatai egységesek, tehát az unió bármelyik országában megértik az ellenőrök. Azonban szokták a cégek azt csinálni, ha az autók német nyelvterületre mennek, németül állítják ki a tevékenységigazoló lapot. Ez nem tilos, viszont az már TILOS, hogy magyarul, németül, franciául is kiállítják ugyan azt!!
Én azt alkalmazom, hogy a netről letöltöttem az ÜRES FORMANYOMTATVÁNYT több nyelven, és azokat viszem magammal. Így ott van nálam az ellenőr anyanyelvén is a fordítás, és a magyar nyelvű igazolás. Eddig még nem volt nyelvi probléma ez okból!
A tevékenységigazoló lapokat 28 napig a gépkocsivezetőnek kell az autóban tartania, majd azt követően a vállalkozás telephelyén 1 évig, a korongokkal együtt megőrizni.

Van egy speciális helyzet, amikor a munkáltató NEM tudja igazolni az előző 28 napot. Ez akkor van, amikor új belépő vagy a cégnél, és az előző cégtől úgy jössz el, hogy a kettő között van néhány nap, de akár 28 nap olyan idő, amikor nem dolgoztál. Ezt az időszakot az "új cég" nem igazolhatja le, hiszen nem tudhatja azt, hogy te mit csináltál! Vagy a másik ilyen helyzet, ha csak alkalmanként vezetsz az 561-es rendelet hatálya alá tartozó gépkocsit.
Erre a megoldás egy nyilatkozat, amelyben az út megkezdése előtt leírod, hogy az elmúlt X napban nem vezettél az 561-es rendelet hatálya alá tartozó gépkocsit. Egy példa:
 

                                                               Nyilatkozat!

 

Alulírott  xy..... ( születési hely, idő, anyja neve, jogosítvány száma)

nyilatkozom arról, hogy 2012. október 20-án 20:00h-tól 2012. november 01. 22:00h-ig terjedő időszakban NEM vezettem az 561/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó gépjárművet.

 

 

 

Pécs, 2012.nov.01.

                                                                            ....................

                                                                              aláírás

A tevékenységigazoló lapról szól az Európai Bíróság 5. számú iránymutatása:
A KÖZÚTIFUVAROZÁSSALKAPCSOLATOSSZOCIÁLISJOGSZABÁLYOK 561/2006/EK rendelet, 2006/22/EK irányelv, 3821/85/EGK rendelet 5. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS

Tárgy: A 2007. árpilis 12-i bizottsági határozatban rögzített tevékenységek igazolására szolgáló formanyomtatvány  ( a tevékenységigazoló lap)

Cikk: A 2006/22/EK irányelv 11. cikkének (3) bekezdése Követendő eljárás: Az igazolás a 3821/85/EGK rendelet 15. cikke 7. bekezdésének a) pontjában említett időszak alatt felmerült egyes tevékenységekre vonatkozik, vagyis: az adott napra és az azt megelőző 28 napra (2008. január 1-jétől kezdve)

Az igazolás kizárólag azokban az esetekben használható, amikor a járművezető:

  • betegállományban volt
  • a vállalkozás székhelye szerinti tagállam jogszabályai értelmében éves szabadságnak minősülő szabadságát töltötte
  • olyan másik járművet vezetett, amely mentesül az 561/2006/EK rendelet vagy az (AETR) hatálya alól

A tagállamok számára nem kötelező a formanyomtatvány használatának előírása, azonban ha egy tagállam úgy dönt, hogy a fent említett esetekben formanyomtatvány használatát írja elő, akkor e célra ezt az egységes formanyomtatványt érvényesnek kell tekinteni. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az adott ország területén a formanyomtatvány használatát kötelezővé teszik, és valamennyi érintett járművezetőtől megkövetelik. Azonban ha a menetíró készülék által rögzített adatokból az derül ki, hogy a járművezető olyan járművet vezetett, amely mentesül az 561/2006/EK rendelet vagy az AETR hatálya alól, akkor az adott időszakra vonatkozóan nem írható elő formanyomtatvány használata.

A formanyomtatvány elektronikus változata, valamint azon tagállamok adatai, amelyek a formanyomtatvány használatát kötelezővé tették, az alábbi internetcímen érhetők el: Linkek/tevekenysegigazolo-lap

A formanyomtatványt az EU teljes területén, és az EU valamennyi hivatalos nyelvén elfogadják. A formanyomtatvány értelmezését megkönnyíti az egységes formátum, azaz a számozott, előre meghatározott rovatok. A formanyomtatvány valamennyi rovatát géppel kell kitölteni. A formanyomtatvány csak akkor érvényes, ha azt mind a vállalat képviselője, mind a járművezető még az út megkezdése előtt aláírta. 

Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató járművezetők a formanyomtatványt kétszer írják alá: egyszer a vállalat képviselőjeként, egyszer pedig járművezetőként.Csak az aláírt, eredeti példány érvényes. A formanyomtatvány szövege nem változtatható. A formanyomtatványt nem szabad előre aláírni, és nem szerepelhet rajta kézzel írt módosítás.

A formanyomtatvány fax formájában csak kivételes esetben fogadható el, és kizárólag akkor, ha azt az adott ország jogszabályai lehetővé teszik. A formanyomtatvány kinyomtatható olyan papírra, amelyen szerepel a vállalat logója és elérhetősége, de a vállalat adatait tartalmazó rovatokat ebben az esetben is ki kell tölteni.

Ha egy már megkezdett utazás során a járművezető valamilyen okból (pl. betegség vagy a jármű meghibásodása miatt) nem vezeti a járművet, a formanyomtatványt nem szabad használni, és az ellenőrző hatóságok a tevékenység szünetelésére vonatkozóan másfajta igazolást kérhetnek.

Az igazolás csak az abban szereplő tevékenységtípusokra vonatkozik. A formanyomtatvány más tevékenységekhez nem használható. Megjegyzendő, hogy a formanyomtatvány használata nem mentesít az 561/2006/EK rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében és a 3821/85/EGK rendelet 15. cikkében szereplő, a tevékenységek rögzítésére vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

VÁLTOZÁS!  A cikk 2012-ben íródott, azóta változás: Megszűnt a tevékenységigazolo lap
 
                                                                                                                                                             Kis András/ 2012.12.03.