Az ATP Egyezmény. A hűtést igénylő áruk fuvarozása I.

Az élelmiszerek nagyobb távolságra történő szállítása olyan járművet igényel, amely képes egy állandó hőmérséklet biztosítására, képes hosszabb időn keresztül olyan mikroklímát teremteni egy zárt rakodótérben, ahol az áru megőrzi eredeti minőségét, állapotát. Vannak olyan vegyi anyagok is melyek a nem optimális hőmérsékleten szállítva bomlásnak indulnak és a másodlagosan keletkező, anyagok veszélyesek lehetnek.

Az ATP Egyezmény

A hűtőjárművek, hűtőgépek műszaki kivitelére, állapotuk időszakos felülvizsgálatára az ATP Egyezmény határozatai vonatkoznak. Ezeknek a szigorú előírásoknak a betartását a hatóságok rendszeresen ellenőrzik. Csak érvényes bizonyítvánnyal rendelkező járművek fuvarozhatnak hűtést igénylő árukat.

Szabályozott hőmérsékleten szállítandó (vasúton, gépkocsiban, kombinált fuvarozási formában)  élelmiszerek esetében akkor kell alkalmazni az Egyezményt, ha az élelmiszer a nemzetközi  fuvarozás során olyan államokat érint , amelyekből legalább az egyik csatlakozott az  Egyezményhez és az árut ennek az államnak a területén rakják ki.

Nem kell az egyezményt alkalmazni, ha

 • a szállított élelmiszer nem kerül emberi fogyasztásra.
 • a szállítás során a külső hőmérséklet mindvégig lehetővé teszi az előírt hőmérsékletet megtartását az Egyezmény műszaki előírásaink betartása nélkül is.
 • a fuvarozások lebonyolítására vonatkozó nemzetközi szerződéses kötelezettségek ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak.

Az ATP Egyezményhez csatlakozott országok csak olyan hűtőkocsikkal engedélyezik az élelmiszerek bevitelét a saját területükre, amelyek az egyezmény előírásainak megfelelnek.

Fuvareszközök csoportosítása:

Állandó hőmérsékletű: a berakodáskor a rakodótérben kialakult hőmérsékletet bizonyos ideig megőrzi, függetlenül a külső hőmérséklettől.

Hűtött: jéggel, szárazjéggel, folyékony nitrogénnel kívülről hűthető. lyan hőszigetelt szállítóeszköz, amely nem mechanikai vagy "abszorpciós" berendezés, hanem más hidegforrás segítségével teszi lehetővé az üres felépítmény belsejében a hőmérséklet csökkenést, majd fenntartását +30 C közepes külső hőmérséklet mellett:

- az "A" osztályban +7 C alatt;

- a "B" osztályban -10 C alatt;

- a "C" osztályban -20 C alatt;

- a "D" osztályban 0 C alatt

- a hűtőközegek és a megfelelő berendezések felhasználásával. A, B és C osztályú szállítóeszközök K tényezője nem haladhatja meg a 0,4 W/m2 C értéket.

Hűtőgépes: a hűtést vagy a fűtést hűtőgép biztosítja, a belső teremhőmérséklet szabályozható függetlenül a külső hőmérséklettől.

Fűthető: fűtőberendezés biztosítja a rakodótérben az alacsony külső hőmérséklet esetén is a megkívánt magasabb hőmérsékletet.

ATP bizonyítvány

A bizonyítványt az Egyezményhez csatlakozott országok közlekedési hatóságai adják ki az adott forgalmi rendszámú kocsira , ha az üzembentartó az erre felhatalmazott műszaki vizsgálóállomáson az előírt ellenőrző vizsgálatokat elvégeztette, és az  erről kapott jegyzőkönyvvel igazolni tudja , hogy a jármű megfelel az ATP követelményeknek.

A hűtőgépek teljesítménye és a rakodótér szigetelési képessége folyamatosan romlik, ezért az ATP bizonyítvány érvényességi ideje korlátozva van. Az újonnan forgalomba helyezett hűtő gépkocsik az első vizsgálat alapján 6 évre kapják meg a bizonyítványt. Az ismételt vizsga alkalmával kiállított bizonyítvány már csak 3 évre lesz érvényes.

Az ATP bizonyítványnak megfelelő jelzést a jármű homlokfalán, jól látható helyen el kell helyezni. Az azonosító betűjelzések fehér alapon sötétkék latin nagy betűk. Az azonosító betűjelzéseken kívül fel kell tüntetni a szállítóeszközről kiállított bizonyítvány érvényességének határidejét is. A betűjelzések a következők:

 •  Normális hőszigetelésű szállítóeszköz IN
 •  Fokozott hőszigetelésű szállítóeszköz IR
 • "A" osztályú normális hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz RNA
 • "A" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz RRA
 • "B" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz RRB
 • "C" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz RRC
 • "D" osztály normális hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz RND
 • "D" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtött szállítóeszköz RRD
 • "A" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FNA
 • "A" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FRA
 • "B" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FNB
 • "B" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FRB
 • "C" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FNC
 • "C" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FRC
 • "D" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FND
 • "D" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FRD
 • "E" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FNE
 • "E" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FRE
 • "F" osztályú normális hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FNF
 • "F" osztályú fokozott hőszigetelésű hűtőgépes szállítóeszköz FRF
 • "A" osztályú normális hőszigetelésű fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszköz CNA
 • "A" osztályú fokozott hőszigetelésű fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszköz CRA
 • "B" fokozott hőszigetelésű fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszköz CRB

Hőmérsékleti viszonyok a fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek szállításánál

A berakás, a szállítás és a kirakás ideje alatt a legmagasabb hőmérséklet a rakomány egyetlen pontján sem haladhatja meg az egyes termékekre vonatkozóan alább megadott értékeket. Ha azonban bizonyos műszaki műveletek, pl. egy hűtőgépes szállítóeszköz párologtató készülékének leolvasztása rövid időre a rakomány egy részének korlátozott hőmérséklet emelkedését eredményezi, az egyes élelmiszerekre vonatkozóan alább megadott hőmérséklet legfeljebb 3 C-kal túlléphető.

 •  Jégrémek és fagyasztott vagy gyorsfagyasztott (mélyhűtött) sűrített gyümölcslevek -20 C
 •  Fagyasztott vagy gyorsfagyasztott, mélyhűtött halak -18 C
 •  Bármilyen más gyorsfagyasztott, mélyhűtött élelmiszer -18 C
 •  Fagyasztott vaj vagy egyéb zsiradék -18 C
 •  Fagyasztott belsőségek, aprólékok, tojássárgája, baromfi és szárnyasvad -12 C
 •  Fagyasztott hús -10 C

Hőmérsékleti viszonyok egyes nem fagyasztott vagy nem gyors/mélyhűtött élelmiszerek szállításánál A szóban forgó élelmiszerek hőmérséklete a szállítás ideje alatt az alábbi megadott hőmérsékletet nem haladhatja meg:

 •  Belsőségek és aprólék +3 C
 •  Vaj +6 C
 •  Szárnyasvad +4 C
 •  Azonnali fogyasztásra szánt tej tartályban (nyers vagy pasztörizált) +4 C
 •  Tej az élelmiszeripar számára +6 C 
 •  Tejtermékek (joghurt, kefir, tejszín és nyers sajt) +4 C
 •  Hal, molluszkok, rákfélék . Mindenkor olvadó jégben kell szállítani.
 •  Húskészítmények +6 C
 •  Hús (belsőségek kivételével) +7 C
 •  Baromfi és nyúl +4 C

Az ATP bizonyítvány érvénytelensége vagy annak hiánya esetén, ill. ha a szállításra kerülő romlandó élelmiszerek jellegének nem megfelelő osztályú hűtőkocsi alkalmazása esetén az Egyezményhez csatlakozott rendeltetési ország hatóságainak külön engedélyével rakható ki az áru. Az engedély megtagadható vagy feltételekhez köthető.

Mentesség

A gyorsan romló élelmiszerek szállítását gyorsítandó, a hatóságok a tehergépjárművekre vonatkozó közlekedési tilalmak egy része alól mentesíti a hűtőkocsikat. A hétvégi, ünnepnapi közlekedési tilalmak alól az európai országok többsége mentesíti a gyorsan romló élelmiszereket szállító hűtőkocsikat. A mentesség az üres vagy un. „száraz” árut fuvarozó járművekre nem vonatkozik.

Thermoscript műszer

A hűtő félpótkocsik felszereléséhez tartozik a thermoscript műszer, amely folyamatosan méri és papírcsíkon vagy korongon, esetleg digitálisan rögzíti a hűtőtérben lévő hőmérsékletet. A műszer által mért és rögzített adatok bizonyítják, hogy az áru az út során végig az előírt hőmérsékleti tartomány betartásával volt/ nem volt szállítva.

A thermoscript műszer alkalmazása nem mentesíti a fuvarozót az egyéb okmányok, pl. hűtőlap használatának kötelezettsége alól.

Kapcsolódó cikkek:

                                                                                                                                                           Szabó Nelli  / 2015.11.16