A menetlevél

Belföldi fuvarozás esetén rendelet írja elő a menetlevél kötelező használatát. 261/2011-es kormányrendelet határozza meg, a fuvarlevélre és a menetlevélre vonatkozó követelményeket.  Menetlevél szükséges a saját számlás közúti áruszállítást végző teherjármű és saját számlás személyszállítást végző autóbusz esetén.

Okmányként csak olyan dokumentum használható saját számlás menetlevélként, amely tartalmazza legalább az üzembentartó megnevezését és székhelyét, a gépjárművezető nevét, a jármű rendszámát és annak telephelyét. Áruszállítás esetén a rakományra vonatkozóan fel kell tüntetni az ADR szerinti adatait. Saját számlás menetlevél szigorú számadású nyomtatványnak minősül, tehát a jármű vezetője köteles eseményszerűen vezetni és az aláírásával hitelesíteni.

Sajátszámlás közúti áruszállítást végző teherjármű esetében elektronikus formában is vezethető a menetlevél. Ebben az esetben a meghatározott adatoknak a rendelkezésre állásuknak idejében kell egy automatikusan, zárt rendszerben rögzíteni. Az elektronikus menetlevél adatrögzítő berendezésének alkalmasnak kell lennie arra, a tárolt adatok aktuális tartalmát teljes körűen megjelenítse, és ezekről hiteles nyomtatást készítsen, vagy biztosítsa az ellenőrzést végző hatóság számára – a jármű üzemben tartója által működtetett zárt informatikai rendszer útján – a tárolt adatok közvetlen, valós idejű letöltését.

A gépjármű üzemben tartója is kérheti a menetlevél vezetését adminisztrációs okokból. Ezáltal nyomon követhető mikor és ki vezette a járművet. Erre nem található rendelet, az üzemben tartó határozza meg, hogy milyen adatokat, és azokat milyen módon és formában kéri. (Forrás: adozona.hu)

Nemzetközi  fuvarozás ( olyan árutovábbítás melyet erre a célra szerződött vállalkozás díj ellenében végez, szerződéses megállapodás alapján) esetén nincs ilyen rendelkezés. Elvben nem kell/ene menetlevelet vezetni, de a logika és a gyakorlat megkívánja . A menetlevél szigorú számadású, sorszámozott okmány, hiteles bizonylatnak tekinthető ezért azt eseményszerűen kell vezetni. A menetlevél lehet az alapja a bér, a prémium, a napidíj, az üzemanyag, a fuvardíj elszámolásának is.

A munkaadónak fontos statisztikai adatok is nyerhetők a menetlevélből ezért előírhatják annak kötelező jelleggel történő vezetését. Anemzetközi tehergépjármű menetlevélnek nincs kötelezően meghatározott formája. Ugyanakkor vannak kötelező adatok és esetleges adatok.

A menetlevél kötelező adattartama:

  • a gépkocsivezető(k)  neve (i), azonosító száma
  • a gépkocsi és pótkocsi forgalmi rendszáma, tipusa (i)
  • az áru megnevezése, tömege
  • járatteljesítés adatai: km óra állása, megállások helyei, az üres és rakott km-ek száma, az érkezés és  indulás  ideje.

Esetleges adattartama:

  • nyilatkozatok és aláírások a  gépkocsi átvételről, a menetlevél- vezetés hitelességéről
  • forgalmi, kereskedelmi utasítások
  • egyéb a járat teljesítésével  kapcsolatos megjegyzések.

Az un. rontott példányt is le kell adni a munkáltatónak. Célszerű a menetleveleket leadás előtt saját részünkre lefényképezni vagy egy másolatot készíteni és azt megőrizni.
Felhasznált irodalom: adózóna.hu, nemzetközi árufuvarozók tankönyve

Kapcsolódó írások:

Szabó Nelli  / 2015.11.09.