561/2006/EK rendelet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE(2006. március 15.)a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az eredeti AETR megállapodást gyakorlatilag felülírja az 561-es rendelet, amelyet 2007. április 11-től kell alkalmaznunk. Gyakorlatilag szigorúbb, és egyértelműbb előírásokat tartalmaz, mint az elődje. A nehézség abban rejlik, hogy mind a kettő érvényben van, és bizonyos esetekben a régit, az AETR-t kell alkalmaznunk. A jó hír az,  ha az 561-es rendelet előírásai szerint dolgozunk, akkor megfelelünk az AETR-nek is!
A fő probléma az, hogy nem csak ezt az egy előírást kell betartani, hanem még vonatkozik ránk néhány:

 • 561/2006/EK rendelet, a vezetési és pihenőidő részletes szabályairól
 • 3821/85/EGK rendelet, a korong és kártyahasználat előírásairól
 • 124/2005 (XII.29) GKM rendelet, a 3821/85/EGK rendelet végrehajtásáról
 • 1988. évi I. törvény, a közlekedési törvény
 • 89/1988. (XII.20) MT rendelet, a közúti közlekedési szolgáltatásokról, és a közúti járművek üzemben tartásáról
 • 6/1990. (IV.20) KöHÉM rendelet 92. §., a sebességmérőre és a tachográfra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek
 • 156/2009. (VII.29) Korm. rendelet, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírság összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
 • 261/2011 (XII.7) Korm. rendelet, a díj ellenében végzett árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosítására.
 • 1992.évi XXXII. törvény A Munka Törvénykönyvéről
 • 2012.évi I. törvény
 • 2012. évi LXXXVI. törvény

A felsorolás nem teljes körű, de már ebből is látszik, hogy nem egyszerű a helyzet. A honlapomon lévő írásokkal arra vállalkozom, hogy segítsek a vezetési, és pihenőidőkre vonatkozó szabályok megértésében, a helyes, - és BÜNTETÉST ELKERÜLHETŐ - módon való alkalmazásában.

A rendelet letölthető PDF formátumban.

Kis András / 2012.08.05.