A vezetési és pihenőidők szabályai – az alapok! Magyar büntetési tételek...

A vezetési-és pihenőidők szabályai – az alapok!

 • A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát, azonban hetente két alkalommal meghosszabbítható 10 órára. Egy héten 6 napi vezetési időszak lehet.
 • A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát, a kétheti vezetési idő a 90 órát.
 • Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után legalább 45 perces szünetet kell tartani, de ez felosztható 15 perces és azt követő 30 perces szünetre.
 • A rendszeres napi pihenőidőnek legalább 11 órának kell lennie, amely heti három alkalommal 9 órára csökkenthető. A rendszeres napi pihenőidő felosztható egy 3 órás és egy azt követő 9 órás pihenő időre.
 • Több fős személyzet esetén a járművezetőnek 30 órán belül legalább 9 órás napi pihenőidőt kell tartania.
 • A rendszeres heti pihenőidő 45 óra, amely kéthetente egyszer 24 órára csökkenthető, amit azonban három héten belül kompenzálni kell. A nemzetközi különjárati személyszállítást végző autóbusz vezetője a heti pihenőidőt 12x24 órás időszakkal elhalaszthatja, de ezt követően két rendes vagy egy rendes és egy csökkentett heti pihenőidőt kell tartani, és a csökkentést három héten belül kompenzálni kell.

A vezetési és pihenőidők rögzítésére menetíró berendezés (tachográf) szolgál. Menetíró berendezést kell beszerelni és használni

 • a közúti áruszállításra alkalmazott járműbe, ha a jármű megengedett legnagyobb össztömege – pótkocsival vagy félpótkocsival együtt – meghaladja a 3.5 tonnát,
 • a közúti személyszállításra alkalmazott járműbe, ha a szállítható személyek száma – a járművezetővel együtt – 9-nél több. Kivételt képeznek az 561/2006/EK rendelet 3. cikkében és – kizárólag belföldön – a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 92. § (3) bekezdésében felsorolt járművek. Nem kell tachográf többek között
 • a kizárólag nem közúton közlekedő járműbe,
 • a nem közúti áruszállításra alkalmazott, speciális felépítményű járműbe (pl. darus gépkocsi),
 • a legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, saját számlás áruszállításra használt járműbe, járműszerelvénybe,
 • a 17-nél nem több személy szállítására alkalmas, belföldön, saját számlás utas szállítást végző autóbuszba.

Tachográf köteles tevékenység végzése során a tachográfot a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell használni. A járművezető csak a saját járművezetői kártyáját használhatja.

A tachográf mentes tevékenység végzése során a beépített tachográf használata nem kötelező, az analóg tachográfba nem kell adatrögzítő lapot, a digitális tachográfba gépjárművezetői kártyát helyezni, a digitális tachográfot ki kell kapcsolni.

Ezek az alapok. Aki ezekkel nincs tisztában, és úgy ül tehergépkocsi, vagy busz kormányához, az "oroszrulettet" játszik!

De természetesen - vagy sajnos-  ennél azért kicsit több ismeretre van szükségünk az AETR illetve 561-es rendelet témaköréből is. Ehhez igyekszem segítséget nyújtani.

Sajnos nagyon sok hétvégét a nyugat-európai parkolók valamelyikében kell töltenem. Gyakran szóba kerülnek a pihenők alkalmával a vezetési és pihenőidők alkalmazásának kérdései. Több, főleg a nyugdíjhoz közelebb álló kollégának  az a kedvenc szófordulata, hogy "a Fracia rendőr jobban szereti....." Elméletileg az NKH, BAG, VOSA, Inspekcija, Gendermerie....stb.  hatóságok azonos szabály (az 561/2006/EK rendelet) alapján végzi a munkáját, mert az nemcsak ránk, hanem a fuvaroztatókra, és a hatóságokra is vonatkozik!
Magyarországon az alábbi büntetési tételekkel számolhatunk, ha megszegjük a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó szabályokat:

3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez


Sorszám Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege Ft-ban A bírság fizetésére kötelezett
A Személyzet
A152 A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása 100 000 szállító
B Vezetési időszakok
B1   9 h <...< 9 h 30 alkalmanként  
10 000
B1   9 h 30 <...< 10 h alkalmanként  
30 000
B2 A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett 10 h <...< 10 h 30 alkalmanként járművezető
80 000 szállító
B2   10 h 30 <...< 11 h alkalmanként  
120 000
B3   11 h <...< 11 h 30 alkalmanként  
200 000
B3   11 h 30 <... alkalmanként  
300 000
B4   10 h <...< 10 h 30 alkalmanként  
10 000
B4   10 h 30 <...< 11 h alkalmanként  
30 000
B5   11 h <...< 11 h 30 alkalmanként járművezető
80 000 szállító
B5 A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett 11 h 30 <...< 12 h alkalmanként  
120 000
B6   12 h <...< 12 h 30 alkalmanként  
200 000
B6   12 h 30 <... alkalmanként  
300 000
B7   56 h <...< 58 h alkalmanként  
10 000
B7   58 h <...< 60 h alkalmanként  
30 000
B8 Az összeadódott heti vezetési idő túllépése 60 h <...< 66 h alkalmanként járművezető
80 000 szállító
B8   66 h <...< 70 h alkalmanként  
120 000
B9   70 h <...< 75 h alkalmanként  
200 000
B9   75 h <... alkalmanként  
300 000
B10   90 h <...< 95 h alkalmanként  
10 000
B10   95 h <...< 100 h alkalmanként  
30 000
B11 Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt 100 h <...< 108 h alkalmanként járművezető
80 000 szállító
B11   108 h <...< 112 h 30 alkalmanként  
120 000
B12   112 h 30 <...< 117 h alkalmanként  
200 000
B12   117 h <... alkalmanként  
300 000
C Szünetek 
C1   4 h 30 <...< 4 h 45 alkalmanként  
10 000
C1   4 h 45 <...< 5 h alkalmanként  
30 000
C2 A négy és fél óra összeadódott vezetési idő túllépése 5 h <...< 5 h 30 alkalmanként járművezető
80 000 szállító
C2   5 h 30 <...< 6 h alkalmanként  
120 000
C3   6 h <...< 6 h 30 alkalmanként  
200 000
C3   6 h 30 <... alkalmanként  
300 000
D Pihenőidők 
D1   10 h 30 <...< 11 h alkalmanként  
10 000
D1   10 h <...< 10 h 30 alkalmanként  
30 000
D2   9 h 15 <...< 10 h alkalmanként járművezető
80 000 szállító
D2 Nem megfelelő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett 8 h 30 <...< 9 h 15 alkalmanként  
120 000
D3   7 h 45 <...< 8 h 30 alkalmanként  
200 000
D3   ...< 7 h 45 alkalmanként  
300 000
D4   8 h 30 <...< 9 h alkalmanként  
10 000
D4   8 h <...< 8 h 30 alkalmanként  
30 000
D5   7 h 30 <...< 8 h alkalmanként  
80 000
D5 Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett 7 h <...< 7 h 30 alkalmanként járművezető
120 000 szállító
D6   6 h 30 <...< 7 h alkalmanként  
200 000
D6   ...< 6 h 30 alkalmanként  
300 000
D7   3 h+(8 h 30 <...< 9 h) alkalmanként  
10 000
D7   3 h+(8 h <...< 8 h 30) alkalmanként  
30 000
D8 Nem megfelelő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő 3 h+(7 h 30 <...< 8 h) alkalmanként járművezető
80 000 szállító
D8   3 h+(7 h <...< 7 h 30) alkalmanként  
120 000
D9   3 h+(6 h 30 <...< 7 h) alkalmanként  
200 000
D9   3 h+(...< 6 h 30) alkalmanként  
300 000
D10   8 h 30 <...< 9 h alkalmanként  
10 000
D10   8 h <...< 8 h 30 alkalmanként  
30 000
D11   7 h 30 <...< 8 h alkalmanként járművezető
80 000 szállító
D11 Nem megfelelő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet esetén 7 h <...< 7 h 30 alkalmanként  
120 000
D12   6 h 30 <...< 7 h alkalmanként  
200 000
D12   ...< 6 h 30 alkalmanként  
300 000
D13   23 h <...< 24 h alkalmanként  
10 000
D13   22 h <...< 23 h alkalmanként  
30 000
D14 Nem megfelelő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő 21 h <...< 22 h alkalmanként járművezető
80 000 szállító
D14   20 h <...< 21 h alkalmanként  
120 000
D15   19 h <...< 20 h alkalmanként  
200 000
D15   ...< 19 h alkalmanként  
300 000
D16   44 h <...< 45 h alkalmanként  
10 000
D16   42 h <...< 44 h alkalmanként  
30 000
D17 Nem megfelelő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett 39 h <...< 42 h alkalmanként járművezető
80 000 szállító
D17   36 h <...< 39 h alkalmanként  
120 000
D18   33 h <...< 36 h alkalmanként  
200 000
D18   ...< 33 h alkalmanként  
300 000
E Fizetés típusa 
E1 A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat 400 000 szállító

4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sorsz. Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege forintban A bírság fizetésére kötelezett
Menetíró készülék beépítése 
F1 Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása 400 000 szállító
Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata 
G1 A menetíró készülék nem működik megfelelően (nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására) 300 000 szállító
G2 A menetíró készülék helytelen használata: nem érvényes (elveszettnek vagy lopottnak bejelentett) járművezetői kártya használata 400 000 járművezető
szállító
G3 Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására) 100 000 szállító
járművezető
G4 Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra 100 000 szállító
G5 Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz 30 000 szállító
járművezető
G6 A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokat 400 000 szállító
G7 A járművezető egynél több érvényes járművezetői kártyával rendelkezik 400 000 járművezető
G8 A járművezető saját érvényes kártyájától eltérő járművezetői kártya használata 400 000 járművezető
G9 Hibás vagy lejárt járművezetői kártya használata 200 000 járművezető
G10 A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében) 400 000 szállító
G11 Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok azonban olvashatók 30 000 járművezető
G12 Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók 300 000 járművezető
G13 Megsérült, hibásan működő járművezetői kártya cseréje, elveszett vagy ellopott járművezetői kártya pótlása 7 naptári napon belül történő kérelmezésének elmulasztása 100 000 járművezető
G14 Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen használata 100 000 járművezető
G15 Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére 400 000 járművezető
G16 Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya nem engedélyezett kivétele, amely nincs hatással a rögzített adatokra 30 000 járművezető
G17 Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztés nélkül 30 000 járművezető
G18 Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel 400 000 járművezető
G19 Szükséges kézi adatbevitel elmulasztása 200 000 járművezető
G20 Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet) 400 000 járművezető
G21 A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették 100 000 járművezető
G22 Kapcsoló berendezés helytelen használata 50 000 járművezető
Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget megakadályozza 300 000
G23 A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként (gépjárművezetői kártyánként és fedélzeti egységenként) 100 000 üzemben tartó
Adatok kitöltése 
H1 Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név 300 000 járművezető
H2 Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév 200 000 járművezető
H3 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik 100 000 járművezető
H4 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik 30 000 járművezető
H5 Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám 30 000 járművezető
H6 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt) 100 000 járművezető
H7 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén) 30 000 járművezető
H8 Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja 30 000 járművezető
H9 Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe 30 000 járművezető
Adatok bemutatása 
I1 Ellenőrzés megtagadása 400 000 járművezető
szállító
I2 A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra vonatkozóan a korongon, gépkocsivezetői kártyán rögzített információkat 400 000 járművezető
I3 A járművezető nem tudja bemutatni a megelőző 28 napra vonatkozóan a korongon rögzített információkat 400 000 járművezető
szállító
I4 A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával) 400 000 járművezető
szállító
I5 54 A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokat 400 000 járművezető
szállító
I6 A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát 400 000 járművezető
I7 55 A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és a megelőző 28 nap során készített kinyomatokat 400 000 járművezető
szállító
Megtévesztés 
J1 Az adatrögzítő lapon rögzített, a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt adatok, vagy a menetíró készülék kinyomtatott adatainak meghamisítása, kitörlése vagy megsemmisítése 600 000 járművezető
szállító
J2 A menetíró készülékkel, az adatrögzítő lappal vagy a járművezetői kártyával kapcsolatos manipuláció, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítását eredményezheti 800 000 járművezető
szállító
J3 Olyan manipulációs eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték ...) 800 000 járművezető
szállító
Üzemzavar 
K1 A javítást nem elismert szerelő vagy műhely végezte 400 000 szállító
K2 A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül) 100 000 szállító
Kézi bejegyzések a kinyomatokon 
L1 A járművezető nem jelzi azon időtartamokra vonatkozó valamennyi információt, amelyet a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített 300 000 járművezető
L2 Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma:   járművezető
amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen  
amennyiben azonosítható 200 000
  50 000
L3 Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás 100 000 járművezető
L4 A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt 300 000 járművezető

Kapcsolódó írások:

Szabó Nelli / Kis András