A tevékenységi módkapcsoló használata

A módkapcsoló tipustól függően más és más: Az analóg (korongos) és a digitális (kártyás) tachográfok is megegyeznek abban, hogy a vezetést automatikusan "húzzák", míg a pihenőt, készenlétet, egyéb munkát nekünk kell kézzel kapcsolnunk. Általában az jellemző, hogy a vezetés után a legtöbb készülék azt a jelet húzza, amire a módkapcsoló legutóbb állítva lett.

De ez nem mindig igaz, ezért győződj meg arról, hogy a te általad használt tachográf milyen szoftverrel van ellátva. Annyi közös bennük, hogy ha 2 vezető munkáját tudja rögzíteni, akkor az 1 feliratú gomb az aktuális vezető, a 2 feliratú pedig a vezetésre várakozó gkv. tevékenységének kapcsolására szolgál. Van, amelyiket "érzéssel" csavarni kell a megfelelő piktogrammra, van amelyiket nyomkodni kell, amíg a kijelzőn az a kép nem jelenik meg, amelyre éppen szükségünk van.

Vezetés: 561/2006/EK rendelet I. fejezet 4. cikk j) „vezetési idő”: annak a vezetési tevékenységnek az időtartama, melyet:

  •  a 3821/85/EGK rendelet I. és IB. mellékletében meghatározott menetíró készülékkel automatikusan vagy félautomatikusan rögzítettek, vagy
  • a 3821/85/EGK rendelet 16. cikkének (2) bekezdése alapján manuálisan rögzítettek;

A vezetés jelével nincs teendőnk, arra mindegyik készülék  automatikusan átugrik, ha az autó megindul .  Viszont van egy apró "trükk", ami szerintem legális, hisz nem befolyásolod a menetírót: Ha a digitális tachográfos autóval óvatosan indulsz meg, és a kerék csak kb felet fordul, nem ugrik át vezetésre! Így le tudsz állni a rámpáról, be tudod csukni az ajtót, és nyersz pár percet. Sőt, akár fél órát is nyerhetsz !Akkor van ennek nagy jelentősége, ha a 45 perchez, vagy az 1 órához, vagy a 3 órához hiányzik pár perc. Nem izgatod a rámpára várókat, hogy csak állsz, és nem csinálsz semmit, hanem te szorgalmasan ügyködsz, miközben összejön a hiányzó 1-2 perc!

A legújabb autókban már a legfrissebb szoftverrel szerelt tachográfok vannak, amelyek az úgynevezett " 1 perces szabálynak" is megfelelnek. Ennek az a lényege, hogy ha 29 másodpercig mozogsz maximum az autóval, majd utána rögtön visszakapcsolsz ágyra, akkor a pihenődet folyamatosra rajzolja! Erről itt olvashatsz: Egyperces szabály

 ( 1266/2009/EU) jogszabály. Az egyéb munka jelére már nekünk kell átkapcsolnunk. (kalapács)

Az 561/2006/EK  rendelet I.fejezet 4. cikk

  • e) „egyéb munka” az olyan tevékenység, amelyet a 2002/15/EK irányelv 3. cikkének a) pontja munkaidőként határoz meg, a „vezetést” kivéve, beleértve minden, a szállítási szektoron belül vagy kívül eső, ugyanazon vagy egy másik munkaadó részére végzett munka;

Tehát "kalapácsra" kell kapcsolni minden esetben, ha pl. a reggeli indulás előtti ellenörzést végzed, takarítod az autót, karbantartást, javítást végzel, izzót cserélsz, papírmunkát végzel, vámolsz, rakodsz, spanifereket tekersz össze, stb. Ha másodállásban, vagy a munkád részeként nem tachográf köteles autót vezetsz, szintén "kalapács"! Ha nem közúton vezetsz, tehát "mentes" tevékenységet végzel, akkor is "kalapács"

Ez pedig a "készenlét" jele, az áthúzott négyzet.

3821/85/EK IV. fejezet 15. cikk

  • c)  minden más készenléti idő, azaz: – a várakozási idő, vagyis az az időszak, amikor a járművezetőknek csak azért kell a helyükön tartózkodni, hogy válaszoljanak bármely indulásra szóló hívásra, újrakezdjék a vezetést, vagy más munkát végezzenek,– menet közben a vezető mellett eltöltött idő, – menet közben a hálófülkében eltöltött idő;

Figyelem! Az is készenlét, ha a céges kisautóval, vagy akár saját autóddal a valahol Európában parkoló kamionhoz utaztok, hogy azt átvegyed, hogy majd vezesd! Itt az Európai Bíróság állásfoglalása ezzel kapcsolatban:

A KÖZÚTI FUVAROZÁSSAL KAPCSOLATOS SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK

561/2006/EK rendelet, 2006/22/EK irányelv, 3821/85/EGK rendelet

2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS

Tárgy: A járművezető által az 561/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó jármű átvételének

vagy leadásának szokásos helyétől különböző helyre történő utazással töltött idő rögzítése

Cikk: Az 561/2006/EK rendelet 9. cikke

Követendő eljárás: Amikor a járművezető olyan, a munkáltatója által megjelölt helyre utazik, amely nem a munkáltató működési központja, azzal a céllal, hogy egy „menetíró készülékkel ellátott járművet” átvegyen, majd azt vezesse, akkor kötelezettséget teljesít munkáltatója felé, tehát idejével nem rendelkezik szabadon.

Ezért a 9. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban:- bármely olyan időszak, amelyet a járművezető utazással tölt annak érdekében, hogy eljusson arra a – saját otthonától és munkáltatója szokásos működési központjától különböző – helyre, vagy onnan visszatérjen, ahol a rendelet hatálya alá eső járművet át kell vennie vagy le kell adnia, az egyes tagállamok nemzeti jogszabályainak függvényében „rendelkezésre állásnak” vagy „egyéb munkának” számít, függetlenül attól, hogy az utazás idejét és módját a munkáltató szabta meg vagy a járművezető döntötte el, valamint - bármely olyan időszak, amelyet a járművezető az említett rendelet hatályán kívül eső jármű vezetésével tölt annak érdekében, hogy eljusson arra a – saját otthonától és munkáltatója szokásos működési központjától különböző – helyre, vagy onnan visszatérjen, ahol a rendelet hatálya alá eső járművet át kell vennie vagy le kell adnia, „egyéb munkának” számít. Az utazással töltött idő az alábbi három esetben minősül „pihenőnek” vagy „szünetnek”: Az első eset az, amikor a járművezető komppal vagy vonattal szállított járművet kísér. Ebben az esetben a járművezető pihenőt vagy szünetet tarthat azzal a feltétellel, hogy háló- vagy fekvőhely áll a rendelkezésére (9. cikk (1) bekezdés).

A második eset az, amikor a járművezető nem járművet kísér, hanem vonattal vagy komppal utazik abból a célból, hogy eljusson arra a helyre, ahol a rendelet hatálya alá tartozó járművet átveszi, illetve visszatérjen arról a helyről, ahol a járművet leadja (9. cikk (2) bekezdés), azzala feltétellel, hogy háló- vagy fekvőhely áll a rendelkezésére. A harmadik eset az, amikor a járművön egynél több járművezető tartózkodik. Ha a járművet szükség esetén a járművezető mellett ülő és őt a vezetésben tevékenyen nem segítő második járművezető is vezetni tudja, akkor a járművezető „rendelkezésre állási idejéből” 45 perc „szünetnek” tekinthető.

A járművezető munkaszerződésének típusa e tekintetben nem mérvadó. Ezek a szabályok tehát mind az állandó, mind a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások által foglalkoztatott „alkalmi járművezetőkre” érvényesek. Az „alkalmi járművezető” esetében „munkáltató működési központja” alatt a járművezető szolgálatait közúti fuvarozás céljából igénybe vevő vállalkozás („felhasználó vállalkozás”) működési központját, nem pedig a „munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozás” központját kell érteni.

A "pihenő" jele. Szerintem ágy, de hallottam már azt is, hogy kisszék. Gyakorlatilag mindegy, hogy minek nevezzük, a lényeg az, hogy amikor szünetet, vagy pihenőt tartunk, ennek a jelnek kell látszania!

Szünet: 561-es rendelet I. fejezet 4. cikk

  • d) „szünet” olyan időszak, amely alatt a járművezető nem vezethet, nem végezhet semmilyen egyéb munkát, és amely kizárólag regenerálódásra fordítható;

Pihenő:

  • f) „pihenő”: minden meg nem szakított időszak, melynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével;

Az teljesen szabálytalan, hogy amikor megérkezel egy firmához, rögtön "ágyra" kapcsolsz, hiszen a bejelentkezés, a rakodás előkészítése, esetleg a rakodás végrehajtása szigorúan egyéb munka! Akkor jársz el helyesen, ha a megérkezéskor "kalapács", és ha azt mondják, hogy csak egy óra múlva tudnak megrakni, akkor kapcsolsz "ágyra" , hisz ekkortól tudsz szabadon rendelkezni az időddel!

Ha csak azt mondják, hogy rövidesen megraknak, akkor az készenlét, vagy egyéb munka, mert nem hagyhatod ott az autót, mert arra vársz, hogy szóljanak, hogy mehetsz a rámpára. Az ellenőrök is rosszul tűrik,  ha megpróbáljuk Őket hülyének nézni! Az áru a tudomány mai állása szerint teleportációval nem tud a platóra kerülni, csak rakodással! Ha neked csak "kormánykerék", és "ágy" van a "korongodon", akkor okkal föltételezik, hogy trükközöl, ezért alaposabban a körmödre néznek!

A módkapcsoló helytelen használata miatt az " Osztrák Sógorok "  egy időben sok büntetést szabtak ki! Kerüljük el az ilyen büntetéseket, használjuk szabályosan a módkapcsolót!

Kis András / 2012.09.26.